कुळकर्णी मॅडमच्या गांडीत माझा लवडा

कसे आहात मित्रांनो? मी आहे लतेश, मागच्या कहाणीत कळलं असेलच आपल्याला माझ्याबद्दल तरीही पुन्हा सांगतो. मी एका तालुक्याच्या गावी राहत असून माझं डी.एड., बी.ए. झालं आहे. जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगत आहे ती खूप जुनी म्हणजे मी शाळेत 8वीत शिकतांना ची होय. मी एका प्रायव्हेट संस्थेच्या शाळेत इंग्रजी माध्यमात शिकत होतो.
मागच्या कहाणीत मी तुम्हाला कुळकर्णी मॅडमची पुच्ची आणि गांड मुत्रीघरातून चोरून कशी बघितली ते सांगितलं होतं. ती कहाणी वाचण्यासाठी आणि कुळकर्णी मॅडम विषयी जाणून घेण्यासाठी मी मागच्या काहाणीची लिंक देत आहे, ती तपासावी : शाळेत असतांना कुळकर्णी मॅडमची गुहा बघितली
त्यानंतरच्या कहाणीत मी तुम्हाला त्यांना गुंगीचं औषध देऊन त्यांची पुच्ची कशी झवली ते सांगितलं. ती कहाणी वाचण्यास लिंक बघा : कुळकर्णी मॅडमच्या गुहेत शिरला माझा लांडगा
आता या कहाणीत मी कुळकर्णी मॅडमची गांड कशी मारली, त्याचा थरारक अनुभव सांगणार आहे.
तर कुलकर्णी मॅडमची गांड नेहमी मुत्रीघरातून चोरून बघून बघून आता मला त्यांच्या गांडीत माझा लवडा शिरवायची जाम इच्छा व्हायला लागली. त्यांचं लक्ष माझ्याकडे वेधाव म्हणून मी त्या आम्हाला शिकवत असलेल्या मराठी या विषयाचा जोरदार अभ्यास सुरू केला. त्यामुळे वर्गात त्यांनी कोणताही प्रश्न विचारला कि माझा हात वर उंचावत असे. मग मी बरोबर उत्तर दिलं कि त्या माझ्यावर खुश व्हायच्या आणि इतरांना माझं उदाहरण द्यायच्या. त्यामुळे दिवसेंदिवस मी त्यांचा लाडका बनत चाललो होतो. आणि वरून मी त्यादिवशी त्यांना भोवळ आल्यावर त्यांची विशेष काळजी घेतली होती त्यामुळे त्या मला खूप मानायला लागल्या होत्या.
एके दिवशी मॅडम स्टाफ रूम मध्ये एकट्या असताना त्यांनी मला बोलावलं. त्या थोड्या खुशीत दिसत होत्या. त्या म्हटल्या, “लतेश, तू त्या दिवशी मला भोवळ आली असतांना माझी काळजी घेतलीस आणि आता तू माझ्या विषयात लक्षणिय प्रगती करत आहेस. तू माझा सर्वात आवडता विद्यार्थी आहेस. सांग मला माझ्या या आवडत्या विद्यार्थ्याला काय बक्षीस देऊ?” त्यांचं बोलणं ऐकून मी खूप खुश झालो. मी पुटपुटलो, ‘मॅडम तुमची गांड मारू द्याना.’ त्यांना नीट ऐकू गेलं नव्हतंच. त्या म्हटल्या, “अरे जोरात बोल.” मी म्हटलं, “मॅडम रविवारी तुमचा बर्थडे आहे ना, तो मला फक्त तुमच्यासोबत साजरा करायचा आहे.” मी असं म्हटलं कारण मला माहिती होत रविवारी त्यांच्या घरी त्या एकट्याच राहणार होत्या, त्यांचे घरचे बाहेरगावी असणार होते.
त्या आनंदी होऊन बोलल्या, “अरे वा हे तर माझंच बक्षीस झालं. बरं ये तू संडे ला माझ्या घरी मी एकटीच असणार आहे, घरचे बाहेरगावी गेलेत.” मी खुश होऊन त्यांना थँक्स म्हटलं आणि बाहेर पडलो. त्यानंतर शाळा सुटल्यावर घरी गेलो.
परवा त्यांचा बर्थडे होता. त्यांच्या बर्थडे च्या दिवशीच मला त्यांची गांड मारायची होती. त्यासाठी मी जोरदार तयारीस लागलो. त्यांच्यासाठी केक चा ऑर्डर दिला, छान मनगटी घड्याळ गिफ्ट म्हणून घेतली. मी विचार केला यांच्या खाण्यात जर मी कामउत्तेजक औषध मिसळलं तर मॅडम कामपिपासू होऊन मला त्यांची गांड मारायला देतील. म्हणून मी फार्मसीतून सेक्स ची भावना चाळवणाऱ्या गोळ्या विकत आणल्या. आता वाट फक्त रविवार उजाडण्याची होती.
आणि तो दिवस उजाडला. मी नवीन ड्रेस घालून सर्व साहित्य घेऊन कुळकर्णी मॅडम च्या घरी गेलो. संध्याकाळची वेळ होती. त्यांनी दरवाजा उघडल्याबरोबर मी त्यांना गुलाब देऊन बर्थडे विश् केलं. त्या खूप खुश झाल्या आणि मला आत मध्ये घेऊन त्यांनी दरवाजा बंद केला. त्यांनी नवीन साडी नेसली होती. त्या छान सजल्या होत्या. अतिशय कामुक दिसत होत्या त्या.
मी लगेच आणलेलं केक टेबलं वर ठेवला. मॅडम खूप खुश झाल्या. मग आम्ही गप्पा करत मी मेणबत्या पेटवल्या आणि त्यांनी त्या फुंकर मारून विझवल्या. मग त्यांनी मला केक कापून त्याचा घास भरवला आणि मीही तोच उरलेला तुकडा त्यांच्या तोंडात भरवला. मग आम्ही हसत खिदळत गप्पा करायला लागलो. मी त्यांना घड्याळ गिफ्ट दिली. त्या म्हटल्या, “अरे किती करतोस माझ्यासाठी!” मी म्हटलं, “मॅडम तुम्ही माझ्या आवडत्या टीचर आहात, तुमच्यासाठी एवढं तर करेनच.” त्या खुश होऊन म्हटल्या, “बरं तू बस मी नास्ता घेऊन येते.” असं बोलून त्या किचन मध्ये गेल्या आणि मी कामोत्तेजक गोळ्या तयार ठेवल्या.
लगेच त्या केक आणि बासुंदी घेऊन आल्या. त्यांनी मला प्लेट दिली आणि त्या पाणी आणायला परत गेल्या. मी लगेच त्या गोळ्या त्यांच्या बासुंदीत घातल्या. त्या पाणी घेऊन आल्या आणि मग आम्ही नास्ता करायला लागलो. आम्ही बासुंदी पूर्ण संपवली आणि मग गप्पा करत बसलो.
हळूहळू त्यांचे हावभाव बदलायला लागले. त्यांना ग्लानी येऊ लागली होती. त्यांचे डोळे नशिले दिसायला लागले. त्या माझ्याजवळच आणखी खेटून बसल्या. त्या माझ्या मांडीवर हात फिरवत मधाळ बोलायला लागल्या. अचानक त्यांनी आपलं डोकं माझ्या खांद्यावर ठेऊन माझ्या लवड्याच्या जागी हात फिरवत म्हटल्या, “लतेश किती काळजी घेतोस रे माझी. तू आलास कि खूप आनंद मिळतो मला. त्यादिवशीही तू आलास अन मला दिवसभर तृप्त तृप्त वाटत होत. त्यादिवशी सारखी जादू कर ना.”
मी बोललो, “होय मॅडम तुम्हाला आजही आनंद देणार मी.” मी असं बोललो आणि त्यांचा चेहरा हातात धरून त्यांना कीसेस करायला लागलो. त्याही मला धरून किस करायला लागल्या. त्या बोलल्या, “त्या दिवशी कितीतरी दिवसांनी माझी पुच्ची ओली झाली होती रे. कर ना मला पुन्हा ओली. मला समजलं की त्या दिवशी तू तुझं वीर्य माझ्या पुच्चीत सोडला ते.”
मला थोडा धक्का बसला पण सावरून लगेच म्हटलं, “हो मॅडम करतो तुम्हाला ओलीचिंब पण मला एक गोष्ट बक्षीस द्यावं लागेल तुम्हाला.” मॅडम म्हटल्या, “कोणती, जी म्हणशील ते देईन.” मी घाबरत म्हटलं, “मॅडम, मला तुमची गांड मारू द्याल का?”
त्या डोळे विस्फारत म्हटल्या, “काय मारायची ती मार, पण आता मला तू झव.” त्या म्हटल्या अन मला बेडरूमला नेलं आणि मला नागडं करायला लागल्या. मी पूर्ण नागडा झालो आणि त्या माझा लवडा चोखायला लागल्या. माझ्या लवड्याचा पूर्ण चोखून आस्वाद घ्यायला लागल्या आणि मी आनंदाने सुस्कारायला लागलो.
मग त्या उठल्या आणि आपले संपूर्ण कपडे काढून नागड्या होऊन माझ्यासमोर टांगा पसरवून पुच्ची चोळत लेटल्या. त्यांनी पुच्चीवरचे पूर्ण केस छाटले होते. त्यांची क्लीन शेव्हड पुच्ची मी प्रथमच पाहत होतो. त्यांनी मला स्वतःकडे ओढले आणि माझं डोकं त्यांच्या पुच्चीत घालून चाटायला लावलं. मी त्यांची पुच्ची चाटून चाटून स्वच्छ केली. त्या पुच्चीतून चिकट पाणी निघतच होतं.
मग त्यांनी मला त्यांच्या अंगावर घेतले आणि माझा लवडा पकडून आपल्या पुच्चीत घुसवला. मी त्यांचे माऊ दाबत त्यांची चुदाई करायला लागलो. पुदी पोकळ असल्याने पटापट आतबाहेर करत होतो. त्या जोरजोरात कण्हत होत्या,” अहह ह्ह्ह आआह्ह आईईई..”
खूप सारे दणके दिल्यावर मी म्हटलं, “मॅडम आता मी तुमची गांड मारणार.” असं बोलून मी त्यांना डोगिस्टाईल केलं आणि त्यांच्या गांडीवर कीसेस करून, त्यांवर थापड्या मारून त्यांची गांड फाकवली आणि मी माझा लवडा त्यावर ठेवला. मॅडम नि गांडीचें पुट्ठे हातानी फाकवुन धरले आणि मी माझा लवडा त्याच्या छिद्रात घुसवायला लागलो. त्या जोरात ओरडल्या,” स्गगगगग…. ओह्ह्हह्ह्हहोऊऊ….”
मग मी लवडा बाहेर काढून पुच्चीतल्या चिकट द्रव्याने भिजवला आणि परत गांडीवर ठेवून छिद्रात एक जोराचा ठोका देऊन एका दमात पूर्ण लवडा त्यांच्या गांडीत घुसळला. त्या आर्त स्वरात ओरडल्या, “आआआआआआआ……ह्ह्हह्हह्ह्ह…म्म्मम्म्मम…”
पण मी त्याची पर्वा न करता त्यांची गांड मारणे चालूच ठेवले. आजपर्यंत फक्त चोरून पाहत असलेल्या, कडक शिस्तीच्या कुळकर्णी मॅडमची भारदस्त गोरीपान गांड मी त्यांच्या जन्मदिवशीच मारत होतो. घापाघप त्यांची गांड मारताना त्या म्हटल्या, “घे तुझं बक्षीस, मार माझी गांड मनसोक्त.. आह्ह्हह्ह्हब..”
बराच वेळ पर्यंत मी त्यांच्या गांड मारण्याचा आनंद लुटला आणि मग माझ्या लवड्यातून पांढरा लाव्हारस बाहेर पडायला लागला. मी मोठ्याने ओरडून त्यांच्या गांडीतून माझा लवडा बाहेर काढला आणि माझ्या वीर्याचे बरेच थेंब त्यांच्या गांडीवर पाडले. त्यांची गांड मारून मी धन्य झालो होतो. त्यांनीही पुच्चीतून पाण्याचे थेंब गाळले आणि त्या बेडवर पडल्या.
मग आम्ही तसेच नागडे लेटून राहिलो. मग त्यांनी मला त्यांच्या कुशीत घेतलं आणि मी त्यांचं माऊ चोखत राहिलो. आम्ही एकमेकांना आयुश्यातलं सर्वात छान बर्थडे गिफ्ट दिल होत.Read Antarvasna sex stories for free.