गर्लफ्रेंड च्या पुच्ची मध्ये माझा मोठा लंड

मित्रानो तुम्हाला लंड बहादूर चा नमस्कार.. माझा लंड खूप लांब आणि जाड आहे. आणि चोकला तर अजून पण मोठा होतो. ही गोष्ट माझ्या गर्ल फ्रेंड च्या जवाजवी ची आहे जिला मी प्रेमाने जान म्हणून हाक मारीत होतो. मी एक वेळा तिला एग्झाम द्यायची म्हणून एक भाड्याच्या रूम वर घेऊन गेलो होतो.. दोघांमध्ये प्रेम होते.. पण कधी पण लाज वाटत असल्याने एकमेकाला सांगु शकलो नाही. पण जेव्हा आम्ही दोघे एकटे झालो तेव्हा बोलता बोलता आमच्या मध्ये बोलणे सुरु झाले.
रात्री आम्ही दोघे एकत्र झोपलो… आधी तर मी एकदम दूर राहिलो.. मन मी हळू हळू तिच्या जवळ गेलो.. तर तिने विचारले : कीस केले तर कोणी लहान तरी होत नाही ना?
मी म्हणले : नाही.
तर तिने कीस करायला सांगितले.
मी तिला कीस केले.. मग मी तिला गळा भेट केली आणि खूप वेळ कीस करीत राहिलो.
मग मी तिला या गरम गरम वातावरणात तिचे बॉल दाखवायला सांगितले. तर तिने थोडा वेळ घेतला आणि मग ती तयार झाली आणि मग मला तिचे बॉल दाखवले.. मी तर तिचे गोरे गोरे बॉल पाहत राहिलो. मग मी तिचे बॉल हळूच दाबले. ती एकदम शहारली. त्या नंतर आम्ही दोघे एकदम चिकटून झोपलो. आणि मी त्या पूर्ण रात्र भर तिचे बॉल पकडून झोपी राहिलो.
सकाळी सकळी आम्ही जागे झालो.. तर मी ती जागी होई पर्यंत तिला असेच पकडून राहिलो. मग ती जागी झाली.. मग मी तिला कीस केली.. ती मध्ये मध्ये मला पाहून लाजत होती. आणि मग मी रात्र व्हायची वाट पाहू लागलो. मग मी पण ठरवून टाकले कि तिला काही पण करून नक्की जवणार आहे.
मग आम्ही दोघे रात्री मिळून झोपलो. मी तिला शपथ दिली कि ती मला आज तिच्या पुच्ची मध्ये लंड घुसवायला देईल.
आधी तर ती म्हणाली : मला त्रास होईल, मला मुलबाळ राहून जाईल.
मी तिला कसे तरी करून तयार केले.
मग ती तिचे कपडे काढू लागली होती. मी तिचे बॉल आधी खूप चोकले.. मग ती काही मूड मध्ये आली.. मग मी तिचे पाय चोकू लागलो होतो. आणि मग मी चोकत चोकत तीच्या पेंटी पर्यंत आलो. आणि मग मी तिची मांडी चाटू लागलो आणि मग मी तिची पेंटी पण काढून टाकली. ती थोडी लाजली.. मग ती माझ्या कडे पाहू लागली.
मी मग एकदम तिची सुंदर आणि नाजूक पुच्ची पाहू लागलो. आणि तिचे दर्शन करून जाले कि तिला चाटू लागलो आणि मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालू लागलो होतो. ती एकदम कापून गेली. मी हळू हळू तिच्या आत मध्ये बोट घालत राहिलो, एकदम कडक कसलेली पुच्ची होती तिची… माझे बोट पण तिच्या आत मध्ये जात नव्हते.. तिला थोडा त्रास होऊ लागला होता.. आणि ती एकदम मूड मध्ये आली होती.
मग मी थोड्या वेळाने माझे बोट आत मध्ये घेऊन गेलो ज्यामुळे तिला मजा येऊ लागली होती. मग मी माझ्या लंड वर तेल लावले आणि माझा लंड जरा जास्त मोठा आहे.. आणि तो आत मध्ये टाकताना खूप त्रास होत होता. मी कसे तरी माझ्या लंड चे टोक तिच्या सील पेक पुच्ची मध्ये टाकले .. ज्यामुळे तिला त्रास होऊ लागला. मग मी तिच्या ओठावर माझे ओठ दाबले मग मी काही वेळ शांत राहिलो.
मग मी लंड बाहेर काढला आणि त्यामध्ये जास्त तेल लावले. अन लंड टेकवला. मग एक जोराने धक्का मारून आत मध्ये टाकला.. तर अर्धा आत मध्ये घुसला.
मग मी तिला जास्त त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊन तिला धक्के मारू लागलो.
जेव्हा तिला थोडा आराम झाला.. मग ती पण शांत झाली आणि मग मी हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागलो.
खरेच मित्रानो खूप टाईट पुच्ची होती तिची. मी तुम्हाला सांगू शकत नाही आहे. मी तिला खूप वेळ जवले.. पण पूर्ण लंड आत टाकू शकलो नाही. कारन मी एका रात्री मध्ये तिला जास्त त्रास देऊ इच्छित नव्हतो. मी यावेळी माझा ७५ टक्के लंड आत मध्ये टाकला.. तेव्हा पण आम्हाला खूप मजा आली.
मग जेव्हा दोघांचे पाणी निघाले.. तेव्हा तिने मला विचारले : तुझा पूर्ण घुसला होता का?
मी सांगितले : नाही अजून थोडा बाहेर राहिला होता.
मग तिने तिला त्रास होत होता ते सांगितले.. मग पुन्हा जवाजवी करायची असे म्हणून ती आडवी झाली आणि मला चिकटून झोपली. मी तिला कीस करीत राहिलो. आता माझ्या आयुष्याची तहान भागली होती. मला आज खूप हलके हलके वाटू लागले होते.
मग दुसऱ्या दिवशी ती सकाळी जागी जाली. तेव्हा तिच्या चेहर्या वर थोडस त्रास दिसत होता.
मग ती फ्रेश होऊन अभ्यास करायला लागली, मी तिला पुन्हा पुन्हा पाहत होतो. आता मला लंड मध्ये पण थोडा त्रास होऊ लागला होता. पण माझ्या मना मध्ये तिचे सील तोडले याचा खूप आनंद पण होता.
ती परीक्षा देण्या साठी निघून गेली आणि मी तिला आठवत राहिलो. मग मी फ्रेश झालो आणि मग जेवण करायला निघून गेलो.मग मी रूम मध्ये येऊन तिची वाट पाहू लागलो होतो.
ती संध्या काळी ४ वाजता आली आणि तिने आज माझी जिंस घातली होती.. खूप मस्त माल दिसत होती ती आज.
मग मी येताच मी तिला २-३ कीस केली ती लाजली.. ती म्हणाली कि तिला पूर्ण दिवस त्रास होत राहिला होता. मी म्हणालो : हो एक दोन वेळा तुला थोडा त्रास होईल. पण मग मजा यायला लागेल.
मग आम्ही नाश्ता केला आणि मग आम्ही रात्र होण्याची वाट पाहू लागलो आणि आज रात्री घर मालकाने एक पार्टी दिली होती आणि आम्हाला तिथे जायचे तर नव्हते पण तरी आम्हाला जावे लागले.
मग आम्ही जेवण करून रूम मध्ये आलो आणि आमची अर्धी तहान भागवायला पटकन बिछान्या वर आलो.
मी तिचे कपडे काढू लागलो. तिला पण आता गडबड होती. मी तिला नागडी करून टाकली आणि तीला कीस करू लागलो. तिचे शरीर हलक्या प्रकाशात चमकत होते. मग मी तिचे ओठ चोकत राहिलो आणि मग मी तिचे बॉल चोकू लागलो. तिची निपल खूप कडक झाली होती. तिच्या निपल वर दात लावल्याने ती अहह अहह करत होती. मी तिच्या बेंबी ला चोकु आणि चाटू लागलो होतो.
मी दुसरी कडे तिच्या पुच्ची मध्ये पण बोट घालू लागलो होतो, आणि त्यातून थोडे थोडे पाणी पण येऊ लागले होते. ती म्हणाली : जानू बोटाने कर लंडने केले कि त्रास होतो.
आम्ही दोघे एकदम प्रेमाने भरून गेलो होतो आणि मग मी काही पण करून माझा मोठा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये प्रेमाने टाकून दिला आणि तिचा त्रास पण काही वेळाने गोड झाला होता.Read Antarvasna sex stories for free.