गावच्या काकांच्या मुलीची चढती जवानी

माझं नाव अमन असून मी सोलापूरचा राहणारा आहे. माझी उंची पाच फुट नऊ इंच असून माझं लिंग 7 इंच लांबी आणि अडीच इंची जाडीचा आहे. माझ्या घरी माझे पालक आणि मीच असतो. आमच्या गावाला माझे एक काका राहतात. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. एका मुलीचं नाव आहे जुही. ती पाहायला अतिशय सेक्सी माल आहे. तिची उंची पाच फूट पाच इंच आणि फिगर 32 28 36 ची आहे.
आधीपासूनच जुहीचं आणि माझं चांगलं पटायचं. काकू तिला उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये आमच्या घरी पाठवायच्या जेणेकरून ती शहरातली राहणीमान शिकू शकेल. पण आता तर तिला सुट्ट्याच सुट्ट्या होत्या कारण तिच्या गावी फक्त बारावीपर्यंतच शाळा होती. त्यामुळे काकूंनी तिचं शिक्षण थांबवलं होतं. त्यामुळे ती आता घरीच राहायची. कदाचित म्हणूनच ती आणखीच गोरी पडली असावी.
जुही आणि माझ्यात बहीण भावापेक्षा पक्या मैत्रीचं नातं जास्त होतं. माझी कुणी गर्लफ्रेंड नव्हती आणि तिचाही कोणी बॉयफ्रेंड नव्हता. त्यामुळे यावेळेस ती आमच्या घरी येताच मला फारच आनंद झाला. मला एकटे करायला अजिबात आवडत नाही. मला माझी ही चुलत बहीण मला खूपच आवडते.
यावर्षी मात्र ती खूपच जास्त सेक्सी दिसत होती. तिचे बुब्स आणि गांड चांगलेच भरले होते. तिचा रंग रूप चांगलंच बदललं होतं. तिचे हावभाव अतिशय सेक्सी होते. तिला बघून माझ्या शरीरात विज चमकायला लागली. तिला झवण्याची माझी इच्छा आणखीन मजबूत होऊ लागली.
जुही दिवसभर माझ्या आईला कामात मदत करायची. जेव्हा ती कपडे धुवायची तेव्हा पाण्याने तिचे कपडे ओले व्हायचे. तेव्हा तिच्या गांडीला चिकटलेलं तिचा पायजामातुन मला तिच्या गांडीचा आकार स्पष्टपणे दिसायचा. कधी ती झाडू मारायची तेव्हा तिच्या टॉप मधून मला तिचे मोठे उभार दिसायचे. हे सर्व कामुक दृश्य पाहिल्यावर मूठ मारल्याशिवाय मला चैन पडत नसे.
रात्री जुही माझ्या खोलीत झोपत असे. झोपण्याआधी आम्ही भरपूर गप्पा करत असू. आम्ही आपल्या जीवनाबद्दल बोलायचो. आम्ही काय काय केलं असे सर्व विषय आम्ही बोलत असू. एखाद्या बहिण भावाच्या नात्यांमध्ये असलेली सीमा आमच्यामध्ये नव्हती. आम्ही एकमेकांपासून कोणतीही गोष्ट लपत नव्हतो.
एक दिवस मी सकाळी उठलो तेव्हा मला दिसलं की आई बाबा तयारी करून कुठल्यातरी बाहेर गावी जात होते. आई जुहीला सांगत होती की जेवण गरम करून घेशील आणि तुम्ही दोघं कुठे बाहेर जाऊ नका. मी आईला विचारलं- तुम्ही दोघे कुठे चालला आहात? तेव्हा ती म्हणाली- अरे माझी ती दूरची आजी आहे ना, तिची तब्येत जरा खालावली आहे तर आम्ही तिला बघायला जात आहोत.
त्यानंतर मग मी आई-बाबांना रेल्वे स्टेशनवर सोडायला गेलो आणि मग परत घरी आलो. घरी आल्यावर मला जुहीच्या डोळ्यात वेगळीच चमक दिसत होती. ती फार खुशीत होती. तिने आम्हा दोघांसाठी नाश्ता लावला. नाश्ता केल्यानंतर ती प्लेट्स उचलायला लागली तेव्हा मला तिच्या टॉप मधून तिचे गोरे उभार दिसत होते. मी ते टकमक बघायला लागलो. तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले. तिने प्लेट्स उचलण्यात अजिबात घाई केली नाही. तिने मला तिच्या मावांचे नीट दर्शन घेऊ दिले. सर्व काही स्लो मोशनमध्ये सुरू होते.
मग ती भांडी धुवायला किचनमध्ये गेली. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिला मदत करायला लागलो. भांडी धुताना नळाचे पाणी तिच्या टॉपवर उडत होते. त्यामुळे तिचा टॉप ओला होऊन तिच्या छातीला चिकटला. त्यातून मला तिच्या वक्षांचा आकार दिसून येत होता.
तिचं लक्ष माझ्याकडे गेले. मी एकदम दचकून इकडे तिकडे पाहिलं आणि इथून निघायला बघितले. पण तिने मला थांबवले आणि माझा हात पकडत तिने मला विचारले- अमन आजकाल मला दिवसभर असा काय बघतो आहेस?
मी म्हटलं- नाही तर. मी कुठं बघितलं? मी तर नेहमी सारखाच बघत आहे न.
ती म्हणाली- हो का? मग कपडे धुताना, झाडू मारताना, मघाशी प्लेट उचलताना आणि आता भांडी घासताना माझ्याकडे टकमक बघत होतास ना?
मी म्हटलं- अग जुही, तू किती छान काम करतेस तेच बघत होतो तुम्ही दुसरे काही नाही.
यावर ती मला टपली मारत म्हणाली- तुझ्या सोबत तर बोलण्यात कोणीच जिंकू शकणार नाही.
आणि मग आम्ही दोघे हसलो. मग ती म्हणाली- अरे अमन माझी जरा ब्राची हुक नीट लावून दे बरं. मगापासून रुतत आहे.
मी म्हणालो- हो हो, का नाही? असे म्हणत मी तिच्या पाठीमागे गेलो आणि तिचा टॉप वरती सरकायला लागलो. पण तो ओला झाला असल्याने तिच्या शरीराशी चिकटला होता. त्यामुळे तो निघायला पाहत नव्हता.
मग तिने तिचे दोन्ही हात वर केले आणि टॉप काढण्यास मला मदत केली. मी तिचा टॉप पूर्णच तिच्या शरीरा बाहेर केला. “हाय रे देवा! काय गोरी चिकणी पाठ होती तिची! तसंच तिचे बुब्स सुद्धा मला क्लिअर दिसत होते. मी ते बघतच राहिलो. माझे हात जिथल्या तिथेच थबकले. ते बघून ती मला म्हणाली- अरे लवकर कर ना. मग भानावर येत मी तिच्या ब्राचे हुक लावण्याऐवजी मी ती खोलंली.
त्याबरोबर तिचा ब्रा तिच्या हातात पडला. मग मी माझे हात तिच्या कंबरेवर ठेवले आणि त्यावर हळूहळू मसाज करायला लागलो. आता तिही सुस्कारे सोडत आपली मान इकडे तिकडे वळवत माझ्या मसाजची मजा घ्यायला लागली.
मग मी तिला फिरवलं. त्याबरोबर तिचे वक्ष माझ्या छातीला दबले. मी तिच्या पाठीला पकडलं आणि तिच्या ओठांवर चुंबन केलं. माझा लंड आता चांगलाच कडक झाला होता. आम्ही एकमेकांचे ओठ आणि जीभ चुसत होतो. तसेच मी माझ्या हातांनी तिचे बुब्स धरले आणि ते दाबायला लागलो.
मग मी तिला बेडरूममध्ये घेऊन आलो. मला अतिशय आरामात तिच्या बुब्सची मजा घ्यायची होती. पण तिने माझ्या पॅन्टच्या वरूनच माझा लंड पकडला आणि म्हणाली- सर्व मजा एकटाच घेशील का रे अमन? असं म्हणून तिने माझा पॅण्ट सोडला आणि माझा लंड काढून चुसायला लागली. मी तर ढगांमध्येच उडायला लागलो होतो.
काही वेळ चुसल्यावर तिने तिचा पायजमा आणी पेंटी काढली आणि म्हणाली- अमन आज तुझ्या बहिणीची चांगली चुदाई कर. घे माझी पुदी आणि हेप मला.
ती पूर्णपणे कामवासनेत बुडाली होती. मी तिच्या अंगावर लेटलो आणि तिचा एक माऊ चुसत आणि दुसऱ्या हाताने मी तिची पुदी मसाजायला लागलो. कामविभोर होऊन ती आपले शरीर वळवळत होती. ती आपली गांड वर खाली उचलत होती. ती मला म्हणाली- आता आणखी नको तळपवू रे. मला लवकर चोद. नाही तर अशीच तडकून मरून जाईन मी. हेप माझी पुदी.
मग मी माझे तोंड तिच्या पुदीजवळ नेलं. काय सुगंध येत होता तिच्या पुदीतून! थोडं थोडं पाणी सुद्धा निघत होतं. पूर्णपणे चिकणी होती तिची चूत. चांगली गरम झाली होती तिची पुदी. मी जुहीची पुदी चाटायला लागलो. ती खूप मोठे मोठे सुस्कारे टाकत होती. ती म्हणाली- अमन टाकणारे लवकर तुझा लवडा माझ्या पुदीत. चोदना मला.
म्हणून मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला आणि आत मध्ये घुसवला. तिने मोठी किलकारी ठोकली. चांगली टाईट होती तिची पुच्ची. मग मी तिला धक्के मारायला लागलो. तिने माझ्या पाठीला गच्च आवळून धरले आणि मी माझ्या चुलत बहिणीची पुदी हेपायला लागलो. मी जशी माझी स्पीड वाढवली तशी तीही आपली गांड वर करू करू झवण्याचा आनंद लुटायला लागली.
मग मी तिला डॉगिस्टाइल केलं आणि तिच्या गांडीचा नजारा बघत तिला चोदायला लागलो. तिची पुदी चांगलीच ओलीगच्च झालेली होती. जुही आतापर्यंत दोन तीनदा तरी झडली होती. तिच्या पाण्यामुळे माझाही लंड आता ऑर्गसमवर पोहोचलो. तिची कंबर मी पकडली आणि दोन तीन मोठे ठोके देऊन माझे विर्य तिच्या पुदित सोडलं.
मग आम्ही दोघे चुलत बहीण भाऊ संध्याकाळपर्यंत एकमेकांच्या कुशीतच लेटून राहिलो. त्या दरम्यान आम्ही बऱ्याच वेळा रोमान्स आणि सेक्स पण केला.The post गावच्या काकांच्या मुलीची चढती जवानी first appeared on Desi Sex Stories.


Read Antarvasna sex stories for free.