गुरुदक्षिणा मध्ये दिली प्रतिभा भाभीने तिची पुच्ची | Marathi Bhabhi Sex Stories

एक जुनी भाभी अचानक मला आठवली. तेव्हा मी तेवीस वर्षाचा कॉलेजवयीन युवक होतो. मी आपल्या गावापासून दूरच्या शहरात शिकण्यासाठी आलो होतो. मला शाळेपासूनच संगीताची आवड होती. मी हार्मोनियम वाजविण्यात तरबेज होतो. त्यामुळे शाळा कॉलेजमधील सांस्कृतिक कार्यक्रमात तसेच शहरातीलही कार्यक्रमात मला हार्मोनियम वाजविण्यास आमंत्रण मिळायची. मी त्या शहरात किरायाने रूम करून राहायचो.उन्हाळ्याचे दिवस होते. मी फक्त अंडरवियर आणि बनियानवरच लेटून कुलरची हवा खात होतो. त्या थंड हवेने आणि एकांताने माझ्यातील कामोत्तेजना जागृत व्हायला लागली. चड्डीत काहीशी हालचाल व्हायला लागली होती.इतक्यात माझ्या रूमचा दरवाजा ठकठकला. यावेळी कोण आलं असेल असा विचार करत मी दरवाजा खोलला आणि त्याबरोबर मी लज्जेने चूर झालो. समोर प्रतिभा भाभी उभ्या होत्या. त्या माझ्या कॉलनीतीलच राहणाऱ्या होत्या. त्यामुळे आमची एकमेकांशी ओळख होती. तिचं वय अठ्ठावीस वर्षांचं असावा. आज पहिल्यांदाच ती माझ्या रूमवर आल्याने आणि त्यातल्या त्यात मी अशा अवस्थेत असल्याने मी लाजत तिला आत मध्ये घेतलं आणि चटकन माझे कपडे घातले. ती आपली बारीक कंबर हलवत बेडवर बसली.“सांगा भाभी कशा आहात तुम्ही? कसं काय येणे केलं?”मी त्यांना म्हटलं.“मी तुम्हाला तुमचं अभिनंदन करायसाठी आले आहे. कालच्या आपल्या कॉलनीतल्या कार्यक्रमात तुम्ही फार छान हार्मोनियम वाजवलं.” ती म्हणाली.मी त्यांना धन्यवाद दिले.मी त्यांना म्हटलं, “मला संगीताची फार आवड आहे. त्यामुळे मी कार्यक्रमात माझा छंद जोपासतो.”भाभी- म्हणूनच तर मी तुमच्याकडे आली आहे.मला तिचं बोलणं काही कळलं नाही.मी म्हणालो- म्हणजे?ती म्हणाली- एक विनंती आहे तुझ्याकडे ऐकशील का?मी- काय भाभी! ह्यात विनंती कसली? तुम्ही सांगा ना कसली मदत करू मी तुमची?भाभी- मलाही संगीताची फार आवड आहे. लहानपणापासूनच मला हार्मोनियम शिकायचं होतं पण वेळेअभावी आणि नंतर लग्न झाल्याने कधी जमलंच नाही. तुम्ही मला शिकवाल का?भाभी- मी माझ्या पतींची परवानगी घेतली आहे. आपण जेवण झाल्यानंतर नऊ ते दहा यावेळी दरम्यान तालीम करू शकतो.मला त्यांना नाही म्हणायचं न्हवतंच. मी त्यांना होकार दिला. माझा होकार ऐकून तिचा चेहरा आनंदाने फुलला. दोन-तीन दिवसातच तालिमीला सुरुवात करायचं ठरवून ती आपल्या घरी वापस गेली.तिसऱ्या दिवशी मी प्रतिभा भाभीच्या घरी गेलो. त्यांनी मला हसून घरात घेतलं. मी त्यांना त्यांच्या पतीबद्दल विचारलं.ती म्हणाली- अहो ते जेवण करून नुकतेच झोपलेत. तुम्ही म्हणत असाल तर उठवते मी त्यांना.मी- नाही नाही काही गरज नाही झोपू द्या त्यांना.मग प्रतिभा भाभीने मला वरच्या मजल्यावरील खोलीत घेऊन गेली. ही रूम थोडीशी सेपरेट असल्याने आमच्या तालिमीचा आवाज बाहेर जाऊ शकत नव्हता.ती मला म्हणाली- ही रूम आपल्या तालीमीसाठी अतिशय योग्य आहे. असे म्हणून तिने दरवाजे आणि खिडक्या लावल्या.एका परक्या स्त्री बरोबर मी तिच्याच घरी तिचा नवरा खालच्या रूम मध्ये झोपला असताना मी तिच्या त्या रूम मध्ये एकटाच होतो. त्यामुळे मला कसंतरीच व्हायला लागलं होतं. प्रतिभा भाभीला बघून माझा लंड उठायला लागला होता. ती होतीच पाहायला आकर्षक! इथले मुलंसुद्धा तिच्याकडे आकर्षित झाले होते.त्यादिवशी मी तिला बेसिक गोष्टी शिकवल्या व त्यानंतर मी रूमवर परत आलो. त्यानंतर काहीच दिवसात आमच्या तालिमीला रंग चढायला लागला. मध्ये मध्ये प्रतिभा भाभीचे पती आमच्या खोलीत यायचे. थोडावेळ बसून ते झोपायला जायचे. कदाचित त्यांचा आणि संगीताचा मेळ जुळत नसावा.तो शनिवार दिवस होता. कॉलेजचं खूप सारं वर्क असल्याने मला त्यांच्याकडे जायला उशीर झाला होता. त्यामुळे मी आज त्यांना तालीम देऊ शकणार नाही हे सांगायला मी त्यांच्या घरी गेलो. रात्रीचे साडेनऊ वाजले होते. त्यांनी मला बघताच आत मध्ये घेतलं. आज त्या जास्तच सजून होत्या. मी तिला आज तालमीला सुट्टी देण्याबद्दल सांगितलं तर त्या म्हणाल्या, “आज तालीम राहू द्या. आज मी तुम्हाला चांगला पहुंचार करते.”माझा चेहरा खुलला. मी तिला म्हटलं, “पाहुणचार कसा काय?”ती म्हणाली- खरं तर मी खूप दिवसापासून तुम्हाला जेवण्यासाठी आमंत्रित करण्याच्या विचारात होते. आज मी तुम्हाला बोलवायला येणार होते पण उशीर झाल्याने मी नाही येऊ शकले.मी म्हटलं -तुमचे पती कुठे आहेत?ती म्हणाली- अहो ते आज दुपारीच मावशीच्या गावाला गेले आहेत. आता ते उद्याच येतील.असं म्हणून त्या किचनमध्ये गेल्या आणि त्यांनी माझ्यासाठी खास बनवलेला पदार्थ आणले. मी ते खायला लागलो. खाताना त्यांच्या कुकिंगची तारीफ केली.तेवढ्यात ती आपली साडी सोडायला लागली. मी चकित होऊन तिच्याकडे बघायला लागलो. साडी सोडल्यानंतर तिने आपला ब्लाऊज आणि पेटिकोटचा नाडाही सोडला. माझी डोळे विस्फारले. प्रतिभा भाभी आता ब्रा आणि चड्डी वरच होत्या. मला कळेचना की भाभी ना काय झालं! त्या माझ्याकडे बघत हसल्या.तिच्या ब्रामधून तिचे मोठाले बूबस बाहेर यायला बघत होते. तिच्या गोऱ्या मांड्या बघून आणि तिच्या चड्डीत सामावलेली तिची गांड बघून माझा लंड पण तणावला. जिच्याकडे कॉलनीतले पोरं आकर्षित झाले होते अशी हॉट प्रतिभा भाभी माझ्यासमोर ब्रा आणि चड्डीवर अर्धनग्न उभी होती. तिने लगेच अंगावर गाऊन घातला आणि मला म्हणाली, “आज मी एकटीच आहे. तू इथेच मुक्काम कर.”तिने माझा हात पकडला आणि बेडरूम मध्ये घेऊन गेली. माझ्यापेक्षा तिलाच जास्त घाई दिसत होती. बेडरूम मध्ये पोहोचताच माझ्या होकार किंवा नकाराची पर्वा न करता ती माझे कपडे उतरवायला लागली. तिने मला पूर्ण नग्न केलं. तिच्या हातांचा स्पर्श माझ्या अंगाला होता माझा लंड पूर्णपणे उठला. माझ्या त्या कडक लवड्याला बघून प्रतिभा भाभी खुलल्या आणि त्यांनी आपला गाऊन काढला.गाउन काढताना ती म्हणाली, “तुझी होणारी बायको फार भाग्यशाली असेल!”मी म्हणालो- कसं काय?ती म्हणाली- एवढा मोठा लंड कोणत्याही बायकोला झवायला मिळाला तर ती भाग्यशालीच असेल ना? आणि आता मीही भाग्यशाली आहे कारण आता मला तुझा लंड मिळणार आहे.तिने तिचा हात पाठीमागे नेत ब्रा काढला आणि त्याबरोबर तिचे संत्र्यासारखे माऊ उघडे पडले. मी त्या गरम मावांना न्याहाळतच राहिलो. मग तिने खाली वाकून आपली चड्डी ही काढली. प्रतिभा भाभी आता माझ्यासमोर पूर्णपणे नागडी उभी होती. दुधासारखं तिचा गोरं शरीर बघून माझा लंड थरथरायला लागला. तिने तिची पुच्ची साफ करून ठेवली होती ती माझ्यासाठीच हे मला कळलं. अतिशय टणक अशी पुच्ची होती तिची.चड्डी सोडल्याबरोबर ती चटकन माझ्या जवळ आली आणि मला घट्ट मिठी मारून तिने माझा लंड हातात धरला आणि हळूहळू त्यावर सहलवायला लागली. तिने तिचे ओठ माझ्या ओठाला घातले आणि मग आम्ही चुंबन करायला लागलो. तिचे ते मोठे बुब्स माझ्या छातीला दबले होते. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवत तिच्या गांडीवर आलो आणि तिचे पुटठे दाबले. खूपच मुलायम अशी तिची गांड होती. मग मी माझं बोट तिच्या पुच्चीत घातलं. मला तिथे ओलावा जाणवला. मी तिच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवले.प्रतिभा भाभी तर माझ्याकडून झवून घेण्यास दिवाणी झाली होती. ती खाली बसली आणि माझा लंड चूसायला लागली. तिच्या तोंडात माझं लंड बघून मला फार अभिमान वाटला. खरच खूपच कामोत्तेजना वाढवणारं चुसन होतं तिचं. अतिशय मस्तपैकी चूसल्यावर ती बेडवर लेटली आणि तिने तिच्या टांगा फाकवल्या. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो तशी ती मोठमोठयाने कन्हायला लागली. ती कण्हली, “ये लवकर टाक माझ्या पुच्चित तुझा लंड! कधी एकदा घेते असं वाटत आहे मला.मी चटकन तिच्या अंगावर लेटलो. तिची पुच्ची पूर्णपणे ओली झालेली होती. मी तिच्या अंगावर लेटत माझा लंड तिच्या पुच्चीत घुसवला तशी ती मोठ्याने ओरडली, “आआआहहहहह… पूर्ण.. मला पूर्ण पूर्ण हवा.. आहे.. तुझा लंड. आहहुऊ.. खूप मस्त वाटत आहे मला.”आता मी तिच्या पुच्ची मध्ये खोलपर्यंत लंड घुसवून तिला चोदायला लागलो. ती अत्यानंदाने ओरडत होती. मी तिचे ते माऊ दाबत तिला झवायला लागलो. आम्ही दोघही झवण्याच्या रंगात रंगलो. मी माझी स्पीड वाढवली. तिचे शरीर माझ्या धक्क्यांनी पुढेमागे होत होतं. आता माझे विर्य निघण्याची वेळ आली होती. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत दाबला आणि माझे विर्य तिच्यात सोडलं. तिने मला कसून स्वतःकडे दाबलं. तिची पुच्ची तर आधीच ओली झाली होती. थोडावेळ मी तिच्या अंगावर लेटलो.ती म्हणाली, “वाह.… काय झवलास तु मला! एवढा तर माझ्या पतीनेही मला कधी झवलं नाही. आज तुमच्याकडून झवून घेण्यात मला फारच आनंद मिळाला. प्लीज जेव्हा किंवा वेळ मिळेल तेव्हा मला झवायला येत जा ना.”मी म्हटलं, “प्रतिभा भाभी मलाही तुम्हाला झवण्यात फार मजा आली.” ती म्हणाली, “तू जेव्हा केव्हा म्हणशील तेव्हा मी माझे सर्व काम सोडून माझी पुच्ची तुला झवायला देईल. मला हार्मोनियम शिकवण्याची गुरुदक्षिणा म्हणून तरी!यावरून आम्ही हसलो. प्रतिभा भाभी माझ्या लंडाची दिवाणी झाली होती. ती मला नेहमीच तिची पुच्ची गुरुदक्षिणा म्हणून चोदायला द्यायला लागली.Read Antarvasna sex stories for free.