माझ्या आईची प्रेम कहाणी | Marathi Bhabhi Sex Stories

हेलो मित्रांनो, मी निखील आहे आणि आज तुमच्या समोर माझी एक एकदम खरी गोष्ट घेउन आलो आहे, हि गोष्ट एकदम खरी आहे आणि मला खात्री आहे कि तुम्हाला ती खूप पसंत येईल.
माझ्या आईचे नाव वर्षा पाटील आहे आणि ती दिसायला एकदम क्युट आहे, तिचे शरीर एकदम दुध सारखे गोरे पान आहे आणि तिचे ओठ पण एकदम गुलाबी आहेत. तिच्या ओठ च्या खाली एक काळा तीळ आहे जो तिची सुंदरता खूप वाढवून देतो. तिचे केस कमरे पर्यंत आहेत आणि तिचे पोट पण एकदम गोरे पान आहे आणि तिची बेंबी पहिली कि कोणी पण वेडे होऊन जाईल.
माझी आई एक गृहिणी आहे आणि ती आमचे सर्वांचे खूप लक्ष ठेवते, आईचे फिगर ३४-२८-३४ आहे, त्या मुळे ती जेव्हा पण कोठे बाहेर जाते तेव्हा तिला सर्व लोक पाहत असतात.
माझे पप्पा एक बिजनेस मेन आहेत आणि त्यांनी नेहमी त्यांच्या कामाला महत्व दिले आहे, त्यांनी कधी पण घर ची काही पण जबाबदारी घेतली नाही इतकेच नाही तर ते आई कडे पण काही लक्ष देत नाहीत.
मग एक दिवस असे काही झाले होते कि सर्व काही एकदम बदलून गेले होते, तेव्हा आईचा बर्थडे होता आणि पप्पा मिटिंग साठी मुंबई गेले होते, तेव्हा आई दिवस भर त्यांच्या कोल ची वाट पाहत होती, पण जेव्हा त्यांचा कोल आला नाही, तेव्हा तिने स्वतः त्यांना कोल केला होता, तर तिकडून पप्पानी तिला म्हणले कि तुला काही अक्कल वगेरे आहे कि नाही? आता मी मिटिंग मध्ये आहे असे काय जरुरी काम आले होते तुला कि तू मला कोल केलास?
पप्पांचे असे बोलणे ऐकून आईला खूप वाईट वाटले होते आणि ती त्या दिवशी खूप रडली होती, आई च्या मना मध्ये पप्पां विषयी आदर होता तो एकदम कमी झाला होता त्या मुळे आता त्यांच्या मध्ये भांडण पण होऊ लागले होते.
एक दिवस पप्पांनी आईला थप्पड मारले ओह्ते आणि दुसरा दिवस पप्पा बाहेर निघून गेले होते. त्या दिवशी माझी आत्या आणि त्यांचे पती आमच्या कडे आले होते तेव्हा आई खूप उदास होती, त्यांनी रात्री चे जेवण केले होते आणि ते निघून गेले होते, जाताना आत्याचे पती सुरेश अंकल ने पाहिले कि आई काही टेन्शन मध्ये आहे.
दुसरा दिवस अंकल ने आईला कोल केला होता कि वर्षा जी तुम्ही कसे आहे? काल तुम्ही एकदम उदास आहे असे वाटत होता. काय झाले? तर इतके ऐकून आई एकदम रडू लागली होती आणि म्हणली कि काही नाही भाऊ साहेब असेच. मग अंकल ने आईला रडताना ऐकले आणि ते म्हणले कि मी आता तुमच्या घरी येतो आहे, तर आई म्हणली कि ठीक आहे.
मग अंकल जेव्हा घरी आले तेव्हा आईने ब्लेक कलर ची साडी आणि येलो कलर चा ब्लाउज घातला होता आणि त्या मध्ये ती एकदम माल दिसत होती, मग जेव्हा अंकल आले ओह्ते तेव्हा आईने त्यांच्या साठी चहा बनवला होता आणि अंकल ने चहा टेबल वर ठेवला होता आणि म्हणले.
अंकल – वर्षा जी चहा सोडा, आधी सांगा कि तुम्ही काही खाल्ले आहे कि नाही?
मग तेव्हा आई काही पण बोलली नाही आणि तेव्हा अंकल उठले होते आणि म्हणले कि थांबा मी आताच आलो.
अंकल ने हॉटेल मधून जेवण पेक करून घेतले होते आणि घरी आले होते, अंकल ने स्वतः त्यांच्या हातानी आईला घास भरवला आणि जेवण दिले होते तर आई एकदम रडू लागली होती, तर अंकल म्हणले कि प्लीज रडू नका, तुम्हाला निखील ची शपथ आहे.
मग अंकल आईला जेवण भरवू लागले होते आणि आईला खायला देऊ लागले होते, मग आईने जेवण केले होते आणि मग अंकल ला जे काही घडले होते ते सर्व सांगून टाकले होते, अंकल ने तिला खूप प्रेमाने समजावले होते आणि ते निघून गेले होते, त्या दिवस पासून आई च्या मना मध्ये अंकल विषयी आदर निर्माण झाला होता आणि अंकल च्या मना मध्ये पण तिच्या साठी एक सोफ्ट कॉर्नर बनला होता, अंकल आता रोज रोज कोल करून तिला विचारू लागले होते कि तुम्ही जेवण केले कि नाही? निखील कोठे आहे? तुमचे लक्ष ठेवा, या सर्व गोष्टी मुळे आई त्यांना प्रेम करू लागली होती.
मग ते एकमेका बरोबर चेट पण करू लागले होते.
मग एक दिवस अंकल ने आईला मेसेज केला.
वर्षाजी प्लीज नाराज होऊ नका, पण माहिती नाही कि मला असे का वाटत आहे कि मी तुम्हाला प्रेम करू लागलो आहे, प्लीज मला वाईट समजू नका, पण मी तुम्हाला प्रेम करू लागलो आहे, मी तुमच्या शिवाय आता जगू शकत नाही आहे, आई लव यु वर्षा प्लीज.
मम्मी ने रिप्लाय केला कि सुरेश जी मी पण तुम्हाला खूप प्रेम करते आहे, जसे तुम्ही माझी काळजी केली आहे तसे निखील चे पप्पा माझी कधी पण काळजी करत नाहीत, पण काय करू सुरेश जी आता या वया मध्ये असे कोणाला काही समजले तर काय होईल आपली खूप बदनामी होईल, मला माफ करून द्या.
मग दुसर्या दिव्व्शी अंकल ने आई साठी पिंक साडी घेतली होती आणि ते घरी आले होते, तेव्हा मी बेड रूम मध्ये अभ्यास करत होतो आणि अंकल सरळ येऊन किचन मध्ये गेले होते आणि आईला मागून हग करून टाकले होते, तेव्हा आई चपाती बनवत होती, अंकल चे दोन्ही हात आईच्या पोटा वर गेले होते आणि आई एकदम घाबरली होती आणि म्हणली कि
आई – आह औऊ ऐईई सुरेश जी हे काय आहे? निखील पाहून घेईल ना? प्लीज मला सोडा..
मग आई एकदम लाजून खाली पाहू लागली होती,
अंकल ला आईचे लाजणे खूप आवडले होते आणि ते म्हणले कि वर्षा राणी मी तुला पसंत आहे का? आणि मग तिच्या हाता मध्ये गिफ्ट देऊन टाकले होते.
मग आई ने म्हणले कि तुम्ही माझा मेसेज वाचला आहे कि नाही, जर मी तुम्हाला प्रेम करत नसते तर तुमचे गिफ्ट पण मी घेतले नसते.
अंकल – थेंक यु वर्षा जी आज मला खूप आनंद झाला आहे, आई लव यु माझी वर्षा राणी.
मग असे म्हणून अंकल ने आईचा हात पकडला होता आणि त्यांच्या कडे ओढून घेतले होते आणि आईच्या कमरेला पकडून घेतले होते.
तेव्हा आई म्हणली कि सुरेश जी, प्लीज आता नको, निखील घरी आहे, आता तुम्ही जावा.
आणि मग अंकल ने आईच्या गाला वर कीस केले होते आणि म्हणले कि जेव्हा निखील कोलेज मध्ये जाईल तेव्हा मला कोल करून द्या, आणि साडी घालून घ्या, आणि मग ते निघून गेले होते.
मग मी तर हे सर्व पाहून घेतले होते आणि मला अजून पण काही पहायचे होते, मग मी पटकन कोलेज साठी निघून गेलो होतो आणि काही वेळाने परत मागच्या दाराने घरामागे उभा राहिलो होतो, मग आईने पटकन ती साडी घातली होती आणि अंकल ला कोल केला होता.
मग २० मिनिट मध्ये अंकल परत घरी आले होते.
मग आत मध्ये येताच अंकल ने आईला त्यांच्या बाहो मध्ये पकडले होते आणि तिच्या माने वर कीस करू लागले होते, आई एकदम जोर जोराने आज औऊ अहह अय्यय ऐई करत होती.
आई – आज्ज ऐई उद्द औऊ ऐई ओह ऐई सुरेश आई लव यु, आह्ह ओउ इह्ह उऔउ मला तुझी बनवून टाक आज अहःह उस हस यस्स हाह्ह अक्क्क माझ्या राजा मला तुझी पत्नी बनवून टाक.
अंकल – हो माजी जान आज पासून मी तुझा पती आहे, आणि मी तुला खूप प्रेम करतो आहे.
अंकल चे असे बोलणे ऐकून ती एकदम लाजून गेली होती.
मग अंकल ने आई च्या ओठ वर त्यांचे ओठ ठेवले होते आणि चोकू लागले होते आई चे हात अंकल ची पाठ कुरवाळून देत होते आणि अंकल आईची कमर कुरवाळत होते, मध्ये मध्ये आई ची मांडी पण एकदम जोराने दाबत होते आणि आई एकदम अहः उऔउ करत होती.
काही वेळ नंतर अंकल ने तिच्या साडी चा पदर बाजुला करून टाकला होता आणि आईची क्लीवेज एकदम सरळ दिसू लागली होती, ज्याला पाहून अंकल एकदम वेडे झाले होते आणि म्हणले कि वर्षा राणी तू काय मस्त सेक्सी आहेस, देवाने तुला खूप प्रेमाने बनवले आहे.
आई – तुम्ही पण काही पण बोलता, आता या माझे पतीदेव लवकर करा नाही तर कोणी तरी येईल.
मग अंकल ने पटकन तिची ब्लाउज काढून टाकली होती आणि ब्रा च्या वरून तिचे बोल दाबू लागले होते आणि तिच्या क्लीवेज ला कीस करू लागले होते, आईने एक हाताने अंकल च्या पेंट ची जीप उघडली होती आणि आत मध्ये हात टाकून लंड पकडला आणि कुरवाळू लागली होती, अंकल नंतर तिच्या पाठीला कुरवाळू लागले होते.
मग अंकल ने आई चे ब्रा चे हुक उघडले होते आणि ब्रा काढून फेकून दिली होती आणि आईचे दोन्ही बोल दाबू लागले होते आई पण एकदम जोर जोराने ओरडत होती आणि आह हाह्ह औऊ आय्य उऐइ करत होती, आता आईचे डोळे बंद झाले होते आणि ती खूप मजा घेत होती. मग अंकल कधी कधी तिचे निपल चावून देत होते.
तेव्हा आई म्हणत होती कि आह्ह औऊ इऐईई आऐईइ सुरेश प्लीज चावू नकोस मला दुखत असते.
मग त्यांनी पटकन आईची साडी काढून टाकली होती आणि आता ती पेंटी मध्ये होती आणि खूप सेक्सी वाट होती, अंकल खाली बसले होते आणि तिच्या बेंबी च्या आत मध्ये जीभ टाकून तिला चाटू लागले होते आणि अंकल ने तिचे पूर्ण पोट चाटून ओले करून टाकले होते.
आई – माझ्या पतीदेव आता मला सहन होत नाही आहे प्लीज काही तरी करा आता, मी मरून जाईन, आता मला सहन होत नाही आहे प्लीज मला ठोका.
मग अंकल खाली आले होते आणि आईची पेंटी काढून टाकली होती आणि आई च्या पुची ला त्यांच्या तोंड मध्ये भरले होते जी आधी पासून एकदम ओली झाली होती आईला हा अनुभव एकदम नवीन होता आणि तिला खूप मजा येत होती.
ती अहः उऔउ औऊ यस्य सस्य यस्य ओह्ह याय याय्य अजून कर अजून आत मध्ये टाका असे म्हनून त्यांचे डोके तिच्या पुची वर दाबून देत होती.
मग अंकल ने पटकन तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिच्या पुची वर लंड घासू लागले होते आणि आई पण एकदम माजली होतीं, मग अंकल ने एक जोराने झटका दिला होता आणि लड तिच्या पुची मध्ये घुसवला होता.
ती अहः उऔउ औऊ यस्य सस्य यस्य ओह्ह याय याय्य अजून कर ती अहः उऔउ औऊ यस्य सस्य यस्य ओह्ह याय याय्य अजून कर असे म्हणत होती.
अंकल म्हणले कि वर्षा राणी आज तू मला माझ्या आयुष्याची सर्वात मोठी वस्तू दिली आहेस.
मग अंकल एकदम जोराने कमर हलवत होते आणि तिला ठोकत होते.
मग आई पण म्हणत होती कि सुरेश जी अजून करा ती अहः उऔउ औऊ यस्य सस्य यस्य ओह्ह याय याय्य अजून कर अजून करा प्लीज मला ठोकून तुमची पत्नी बनवून टाका, मला तुमच्या मुलाची आई बनवून टाका.
अंकल – हो माजी जान, मला पण माझे मुल तुझ्या पोटा मध्ये पाहिजे आहे.
मग १५ मिनिट सतत ठोकून मग अंकल ने सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते आणि दोघे एकदम भिजले होते, आई ने एकदम त्यांना मिठी मारली होती आणि ते कीस करू लागले होते.
१० मिनिट नंतर ते उठले होते आणि कपडे घातले होते.
मग जाता जाता अंकल ने आईला परत एक कीस केली होती आणि निघून गेले होते, त्या दिवस पासून माझी आई खूप खुश राहू लागली आहे.Read Antarvasna sex stories for free.