ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಿಕಪ್ಪನ್ ಹಾದಿ ಯಲ್ಲಿ – ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ

ಹಲ್ಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಿಕಪ್ಪನ್ ಹಾದಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜು 24 ನಮ್ಮದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನ. ನಮ್ಮದು ತುಂಬಾ ಜಮೀನಿದೆ. ನಾನು ಓದುವದರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೆ. ಡಿಗ್ರೀ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹುಡುಗಿ ಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ. ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳುತ್ತ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ ನಾನು ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಜಮಿನೆಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ತಿರಿ ಹೊಗಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುರಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಕಡೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ ಇದ್ದರು. ನನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪನ ಹೆಸರು ರಾಜಪ್ಪ್ ವಯಸ್ಸು 48 . ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸೋಮಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 51 . ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 48. ನನಗೇ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ. ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೊಡನೆ. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಿಶ್ವಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ. ನನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪನ ಕಂಡರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆದರುತ್ತ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಊರಿನಿಂದ ದೂರ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆದರು ಚಿಕಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಗೇ ಬರುತಿದ್ದ. ನನಗೇ ಮೊದಲು ಅವನು ಜಮೀನಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅನ್ನುತ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊದು ಕಡೆ ಇರೋ ಜಮೀನು ನೋಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಣ್ಣ 48, ಸವಿತಮ್ಮ ೪೦ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ಪದ್ಮ 24 ಅವಳ ಗಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಬೈಗೆ ಹೋದವನು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ.
ಈಗ ನನ್ನ ಕತೆ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನಗೇ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವ: ಮಂಜು ನೀನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗುರ್ತ ಅಂದ .ನಾನು: ಯಾವುದು .ವಿಶ್ವ:ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ರೊ ಪದ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ .ನಾನು: ಅದು ಹೇಗೋ ಅವಳ ಗಂಡನೇ ಇಲ್ಲ.ವಿಶ್ವ: ನಿನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪ ಇದ್ದನಲ್ಲ. !ನಾನು: ನೀನು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡ ಮಾರಾಯ.ವಿಶ್ವ: ಯಾ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಮಗು ಬರುತ್ತಲ್ ಅವತು ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪ ಕಿಲಾಡಿ. ಹಿಂದೇನು ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತಣ್ಣ ನಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ. ಇಗನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ.ಅವನ ಮಾತು ನಂಗೆ ನಿಜ ಅನಿಸಿತು.
ಹೇಗಾದರೂ ಮಡಿ ಇದರ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದು ಕೊಂಡು. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಮದ್ಯಾನ. ಆ ಜಾಮೀನಿನ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದರು. ಚಿಕಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋದೆ. ಅವನು ನನಗೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತ ಇದ್ದಳು.
ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪ ಯೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಳು. ನಾನು ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಶಾಂತಣ್ಣ ಮಲಗಿದವನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದೆ. ಆವಾಗ ಪದ್ಮ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಯಾರು ಬರ ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬವಿಕದೆ ಹೋದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಂ ಇದೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕಪ್ಪ ಹೊರಸು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಗಿಡಗಳ ಮದ್ಯ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವನು ಮತ್ತು ಸವಿತಮ್ಮ ಇದ್ದರು. ಚಿಕಪ್ಪ ಬರಿ ಚಡ್ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಸವಿತಮ್ಮ ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಆದರೆ ಈಸಲ ನಾನು ತೋಟದ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಪದ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿಕಪ್ಪನ ನೋಡಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ. ಚಿಕಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು. ಅವನು ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ. ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು.ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಚಿಕಪ್ಪನ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸವಿತಮ್ಮ್ ಬಂದಳು. ನಾನು ಚಿಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಆಟ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಳು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನದೆ ಹೋದೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಚಿಕಪ್ಪ ನನಗೇ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಆದರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದರಾದರು. ಹೋಗೋ ದಿನ. ಎಲ್ಲ ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೋ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪದ್ಮ ಮತ್ತು ಸವಿತಮ್ಮಗೆ ಕೇಳು ಮತ್ತು ದಿನ ಶಾಂತಣ್ಣ ಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಕೊಡಿಸು ಅಂದರು. ನನ್ನ ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂದು ಅಂದರು.
ಚಿಕಪ್ಪ ನಗುತ್ತ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಜೋಪಾನ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಬೇಡ. ಅಂದು ನನ್ನ ಬುಜ ತಟ್ಟಿ ಹೋದರು. ನಾನು ನನ್ನ ತೋ ಟಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಗೋಡೌನ್ ಬಾಗಿಲು ತಗೆ ದು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಸವಿತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಸು ಮುಸು ನಗುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ಇದು ಸ್ವಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು. ಸರಿ ಪದ್ಮ ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದಳು. ಪದ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ವಚ ಮಾಡುತ್ತೀರೊ ಅಂದಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂದು ಹೋದೆ.
ಬರುವಾಗ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತಂದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಂತಣ್ಣ ಫುಲ್ ಖುಷ ಆದ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಆಗಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪದ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಪದ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು. ನನಗೇ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದೇ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಅಂದಳು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಶಾಂತಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದು ದುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಶಾಂತಣ್ಣ ಹೋದ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರ ಬಂದು ಪದ್ಮ ಗೆ ಕರೆದೆ. ಅವಳು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಳು ನಾನು ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದು. ಗೋದಿ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸವಿತಮ್ಮ್ ಬಂದಳು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದೆ. ಪದ್ಮ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಳು.
ನಾನು ಇದೇನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೆ ಅಂದು ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಪದ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಳು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತಳು. ನಾನು ಏನು ಅಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ ನಟ ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದಳು. ಅಂದಳು. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು. ನಿನೇ ಬಾ ಅಂದೇ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಿಕಪ್ಪನ್ ರೂಂಮ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಗ ಶಾಂತಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಂದ.
ನಾನು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಶಾಂತಣ್ಣ ಮಲಗಿದ್ದ. ನಾನು ಎದ್ದು ರೂಂ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಅಂದೇ. ಅವಳು ಹೌದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಂತಣ್ಣ ಇರು ಬಾರದು ಅಂದಳು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಳು.
ಮತ್ತೆ ಸವಿತಮ್ಮ ಅಂದೇ. ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಳು. ನಾನು ಮೊದಲ್ನೇ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಅವಳ ಸೀರೆ ಬಿಚಿದೆ. ಅವಳ ಲ್ನಗ ಬೀಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಒಳಗೆದೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಪ್ಬ್ಲೋಸೆ ಬಿಚಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ರಾ ಬಿಚಿದಾಗ. ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ದಂಗಾದೆ. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ರಸಪುರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಜೋತಾಡುತ್ತಾ. ಇದ್ದವು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ಗಳು ಕಾಜು ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವು.
ನಾನು ತಡ ಮಾಡದೇ ಅವಳನ್ನು ಮಂಚದೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅಳವ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಚಿಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಅವಳು. ಅಹ…………ಅಹ………. ಅಂದು ನರಳುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಒತ್ತುತ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಂತ ಎರಡು ಮೊಲೆಗೆಳು ಚಿಪುತ್ತ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ದಾಡಿ ಇಂದ. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಮದ್ಯ ಉಜ್ಜಿದೆ. ಅವಳು ಅಹ…..ಅಂದಳು.
ನಾನು ಎದ್ದು ಅವಳ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚಿದೆ. ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಟೈಟ್ ತುಲ್ಲು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಅವಳು ನೀನು ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಅಂದೇ.
ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವಳ ಮೂಲಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ನರಳುತ್ತ ಇದ್ದಳು ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ, ಕಚ್ಚಿ ಚಿಪಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಹರಡಿಸಿದಳು. ಬಾ ಮಾಡು ಅಂದು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವಳ ತೊಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿವಿಟಿದೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹಾ… ಅಂದಳು. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನಿಂತೆ.
ಮತ್ತು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನನ್ನ ಕತೆ ಎಳೆದು ಕೊಂಡು. ತುಣ್ಣೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು.ಪದ್ಮ: ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದೀಯ ?
ನಾನು: ಇದು ನೀನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಅಂತ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಇವಳ ಜೊತೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಮಡ ಬಹುದು ಅಂದು ಕೊಂಡೆ. ಅವಳು ಆ ಬರ್ಜರಿ ಏಟಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಅವಳು ಅಹ………ಅಹ………………….ಅಂದು ನರಳುತ್ತ ಇದ್ದಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿರ್ಯ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅವತ್ತು ಇಡಿ ರಾತ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ 3 ಬರಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಳು ೪ ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋದಳು.
ನಾಳೆ ಮದ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೇಗೆಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಿಕಪ್ಪನ್ ಹಾದಿ ಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸವಿತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆRead Antarvasna sex stories for free.