मित्राला त्याच्या प्रेयसीसोबत झवतांना पाहिलं

फ्रेंड्स माझं नाव योगेश आहे. आज मी आपल्याला माझ्या मित्राला त्याच्या प्रेयसीसोबत झवतांना कसं पाहिलं ते सांगत आहे.
हि दीड वर्ष्या आधीची गोष्ट आहे. तेव्हा मी आणि माझे काही फ्रेंड्स बी.एस्सी. करायला एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी होतो. तिथे आम्ही रूम करून राहायचो. आमच्या घरमालकाने वरचा पूर्ण मजला किरायाच्या दृष्टीने बांधला होता. सहा रूम्स अमोरा समोर होते आणि मधातून गल्ली होती. तिथल्या रूम्स मध्ये मुलं आणि मुली राहायच्या. त्यामुळे आम्हा मुलं मुलींचं चांगलंच गाढ मैत्री झाली होती.
तर तिथं राहणाऱ्या माझ्या मित्राने तिथलीच माही नावाची पोरगी गटवली आणि तिला आपली प्रेयसी बनवली. मुलं मुली एकमेकांच्या रूम्स मध्ये जाऊन बिंदस्त गप्पा मारायचे, मस्त्या करायचे. त्यामुळे माही नेहमीच त्याच्या रूमवर पडीक असायची.
ते थंडीचे दिवस होते. रात्र बरीच झाली होती. मी असाच फेरफटका मारायला गच्चीवर गेलो. मग परत येताना मला माही माझ्या मित्राच्या हिमेश च्या रूमवर जाताना दिसली. मी लगेच भिंती आड लपलो. माही त्याच्या रूममधे शिरली अन आतून दरवाजा लावून घेतली.
मी चोरपावलांनी त्यांच्या रूमच्या दरवाज्याकडे गेलो. आणि कुठं भोक दिसते का ते बघायला लागलो. सुदैवाने मला एक छोटासा भोक सापडला. मी त्याला डोळा लावला आणि आतमध्ये काही दिसते का ते पाहायला लागलो.
तर तिथे मला त्यांचा खालीच अंथरलेली गादी दिसली. त्यावर हिमेश आणि माही लेटून एकमेकांच्या अंगावर हातांनी कुरवळायला लागले. बाहेर सर्व शांत होत. थंडीमुळे सर्व पांघरून झोपले होते. पण आम्ही तिघे मात्र जागेच होतो. ते दोघे प्रणयाचा आनंद लुटणार होते आणि मी त्यांची प्रणयक्रीडा माझ्या डोळ्यांत साठवणार होतो तेही त्यांच्या नकळत.
हिमेश आणि माही दोघेही 21 वर्ष्या चे तरूण लव्हबर्डस होते. हिमेश ने नाईट पॅण्ट घातला होता तर माहिने नाईट ड्रेस घातला होता. हिमेश आणि माही एकमेकांच्या कुशीत विसावून एकमेकांना चुम्बन करत होते. हिमेश तिच्या मावांवर हाताने कुरवाळत होता. ते दोघेही डोळे मिटून एकमेकांच्या ओठांचे रसपान करत होते.
मग हिमेश आणि माही एकमेकांना जखडून पूर्ण गादीवर नाग नागिणीसारखे वळवळत होते. आता हिमेश ने माहिच्या पाजमात हात घातला आणि तिची गांड मसलायला लागला. तर माही त्याच्या पॅण्ट मध्ये हात घालून त्याचा लवडा कुरवाळत होती. हिमेश ने तिचा पायजमा खाली सरकवला त्याबरोबर तिची गांड उघडी झाली. हिमेश जोरजोरात तिची गांड मसलत होता.
माहिने आपला पायजमा पायाबाहेर केला. आता ती वरच्या टॉपवरच होती आणि खाली पूर्ण नग्न. ती खाली सरकत सरकत हिमेश च्या कमरे जवळ गेली आणि त्याचा पॅण्ट खाली सोडला. त्याबरोबर त्याचा उठलेला लंड तिच्या तोंडासमोर आला. तिने त्याच्या लंडा वर चुम्बन करायला सुरुवात केली. एका हाताने लवडा पकडून तर दुसऱ्या हाताने लवड्याचे बॉल्स दाबत होती. हिमेश सुस्कारे टाकत होता.
माहिने जिभेने त्याच्या लवड्याचा अग्रभागी चुम्बन केले आणि मग तोंडात घेऊन चुरपायला लागली. आता हिमेश ने तिचा टॉप काढून घेतला आणि तिचे बॉल्स दाबायला लागला. माही लंड चुरपत चुरपत आपली गांड हलवत होती. थोडी थोडी सरकत तिने तिची गांड दरवाज्याकडे केली. त्याबरोबर मला तिच्या गांडीचें पूर्ण दर्शन घडले. माही एका हाताने मध्ये मध्ये आपल्या पुच्चीत बोटं घालून आतबाहेर करत होती.
माझ्या भावना आता चांगल्याच चाळवल्या होत्या. मी माझा लवडा पॅण्ट मधून काढून हलवायला लागलो. आता माहिच लंड चुरपन आटोपलं होत. ती लगेच मागे फिरली. आता तीच तोंड माझ्या दिशेला होत. हिमेश आता तिची पुच्ची चाटायला लागला. पुच्ची चाटवून घेण्याचा आनंद माहिच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. ती आनंदाने सुस्कारे सोडत होती. तिचे बॉल्स खाली लटकले होते.
आता हिमेश ने तिच्या गांडीला प्रेमाने कुरवाळले आणि त्यावर कीसेस केले. मग तो आपला लवडा तिच्या पुच्चीत घालायला लागला. माही पहिल्या झटक्यासाठी तयार होती. हिमेशने थोडासा लवडा आत घातला तसे तिच्या चेहऱ्यावर स्वर्गात गेल्यासारखे भाव दिसायला लागले. हिमेशने आता आपला लवडा हळूहळू करत पूर्णपणे तिच्या पुच्चीत घुसवला आणि माही ओठ दातांनी दाबत आपलं कण्हन दाबून ठेवलं. हिमेश आता ठोके घालायला लागला. त्याबरोबर तिचे बॉल्स झोके खाऊ लागले.
बराच वेळ तिला असं झवल्यावर ती खाली लेटली अन हिमेश तिच्यावर स्वार झाला. तिने पाय फाकवुन त्याला आपल्यात सामावून घेत त्याच्या पाठीवरून आणि गांडीवरून हात फेरायला लागली. हिमेशने आपला लवडा तिच्या पुच्चीवर घासला आणि सटकन तिच्या पुच्चीत घातला. त्याबरोबर माहिच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलले. ती ओठ दाबत त्याची गांड पुच्चीवर दाबत त्याला झवायला मदत करत होती.
हिमेशने आता ठोके घालण्याचा वेग वाढवला. त्याबरोबर माही फडफडायला लागली. तिला ऑर्गसम्स यायला लागले होते. लगेच हिमेशला हि ऑर्गसम्स आले. त्याने एक दोन जोराचे झटके दिले आणि आपला लवडा तिच्या पुच्चीत पूर्ण सामावून आपल वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडल. मीही आपलं लंड हलवत माझं वीर्य त्यांच्या दरवाज्यावर सोडलं.
दोघेही आता थंड झाले होते. त्याने तिच्या पुच्चीतून लंड बाहेर काढला. मग दोघांनी रुमालाने अंग स्वच्छ केले आणि कपडे घालून चादरीत शिरले. मग मीही आपल्या रूम मध्ये जाऊन त्यांच झवण आठवत झोपी गेलो.
या किरायाच्या मजल्यावरचे आणखी काही किस्से नंतर.Read Antarvasna sex stories for free.