ജാനകി – Malayalam Story

ഞാന്‍ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴത്തെ ഒരു അുഭവം പറയാം. ഞാന്‍ സാമ്യാം പണമുള്ള ഒരു വീട്ടില്‍ ആണു ജിച്ചത്. ഒത്തിരി വേലക്കാരും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ായര്‍ തറവാട്, ഒരുപാടു ആളുകള്‍ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വീടാണതു. കൂട്ടുകുടുംബതിന്റെ എല്ലാ കുറ്റവും കുറവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം. എിക്കു പത്തുവയസ്സായപ്പോള്‍ എന്നെ അച്ച്ന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ ിന്നും മാറ്റി കിടത്തി. പ്രത്യെകം കിടക്കാന്‍ എിക്കു പേടി ആയിരുന്നു. ഞാന്‍ കിടന്നു കരയാന്‍ തുടങ്ങി. ഒടുവില്‍ അവിടത്തെ ഒരു വേലക്കാരിയായ ജാകി എന്റെ കൂടെ കിടക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. അമ്മക്കു ജാകിയെ അത്ര ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു.

വൃത്തിയും മെയും കുറവാണെന്നാണു പ്രധാ പരാതി. അമ്മ അവളുടെ കൂടെ പോയി കുളിച്ചിട്ടു വരാന്‍ പറഞ്ഞു. അവള്‍ രാത്രിയില്‍ പോയി മേല്‍കഴുകി വന്നു, മറ്റു വേലക്കാരികള്‍ അവളെ ദൂരെ പായില്‍ കിടത്തിയാല്‍ മതി എന്നു അമ്മയുടെ അടുത്തു പറഞ്ഞു. അമ്മയും അതുതന്നെ ശരിവച്ചു. ഞാന്‍ അങി ഒരു പുത്യ പായും മെത്തയുമായി കിടന്നു, ദൂരെ ഒരു പുല്‍പ്പായയില്‍ ജാകിയും കിടന്നു. ല്ല ഉഷ്ണകാലം, രാത്രിയില്‍ ജന്നല്‍ ഒക്കെ തുറന്നാണിട്ടിരിക്കുന്നതു. ഇരുട്ടത്തു വാഴയിലയും മറ്റും അങ്ങുന്നതിന്റെ ിഴല്‍ കാരണം എിക്കു പേടി ആയി,
ഞാന്‍ ജാകിയെ വിളിച്ചു ജന്നല്‍ ഒക്കെ അടക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. അവള്‍ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ തുറന്നിട്ടിട്ടു തന്നെ ഇത്കത്തുകിടക്കാന്‍ വയ്യ, എന്തൊരു ചൂടാണു, കുഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്ത്താട്ടെ ഞാന്‍ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തു തന്നെ കിടക്കാം, അമ്മ കണ്ടല്‍ എന്നെ വഴക്കുപറയും, അപ്പോല്‍ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നു ഞാന്‍ പറയും, അപ്പോള്‍ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നെ ചീത്തവിളികേള്‍പ്പിക്കരുതു. ശരി എങ്ങിയുെം എിക്കു ഒന്നു പേടിക്കാതെ ഉറങ്ങിയാല്‍ മതി. ഞാന്‍ അവളെ എന്റെ മെത്തയില്‍ കിടത്തി, അവള്‍ ആദ്യമായിട്ടാണു മെത്തയില്‍ കിടക്കുന്നതു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒട്ടകത്തിു സ്ഥലംകൊടുത്തതുപോലെയായി. അവള്‍ ടുെടൊ പകുതിയില്‍ കൂടുതല്‍ കിടക്കുന്നു, ഞാന്‍ കുറാച്ചു വെളിയിലും, ഞാന്‍ കുറെക്കൂടി അവളൊടു ചേര്‍ന്നുകിടന്നു തള്ളിാക്കി എവിടെ, അവള്‍ ഒന്നു അങ്ങുന്നതു കൂടിയില്ല,

അവളുടെ വിയര്‍പ്പുമണം ഗുമുഗുമാ എന്റെ മൂക്കില്‍ അടിച്ചുകയറുകയാണു, ആദ്യം അതു വളരെ അസഹ്യം ആയിത്തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ അതൊരു ല്ല മണം ആയി എിക്കു തോന്നിത്തുടങ്ങി, ഒരു പഴുത്തമാങ്ങയുടെ മണം. അവള്‍ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇട്ടിരുന്ന ബ്ളവുസു അഴിച്ചു കളഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണു കിടക്കുന്നതു. ചൂടു അന്നു കുറെകൂടുതല്‍ ആയിരുന്നു, പകല്‍ മുഴുവന്‍ വേല ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ല്ല ഉറക്കമാണു അവള്‍, ചെറുതായി കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നതു കേള്‍ക്കാം. എിക്കു ഉറക്കം തീരെ വരുന്നതുമില്ല. ഞാന്‍ അവളുടെ കക്ഷത്തിന്റെ അവിടെയാണു തലവെച്ചിരിക്കുന്നതു, മുഖത്തൊക്കെ അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ പൂടകള്‍ ഉരയുന്നു, എിക്കു തുമ്മാന്‍ വന്നു, എന്റെ അച്ചന്റെ കക്ഷത്തിലെ പൂട ഉള്ളതിെക്കറിയാം, അച്ചന്‍ അതൊക്കെ ബാര്‍ബറെ കൊണ്ടു ഇടക്കിടെ ഷേവു ചെയ്യിക്കാറുമുണ്ടു. പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കു ഇങ്ങി പൂട കാണും എന്നു എിക്കറിയന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാന്‍ പതുക്കെ അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ പൂടയില്‍ ഒന്നു തടവിാക്കി, ല്ല മൃദുലമായ മുടികള്‍, അല്ല രോമങ്ങള്‍. അവള്‍ അപ്പോള്‍ കയ്യൊന്നുമാറ്റി തലക്കുമുകളില്‍ വെച്ചു കിടന്നു,
ഞാന്‍ ഒന്നു എഴുറ്റുേ അവളെ ഒന്നു ാക്കി, പുറത്തു ിലാവുള്ളതിാല്‍ വെട്ടം ഉണ്ടു മുറിക്കകത്തു. ഒരു ആജാുബാഹുവിപ്പാെേലെയാണു അവള്‍ കിടക്കുന്നതു, രണ്ടു കയ്യും തലക്കുമുകളില്‍ ആയതിാല്‍ കക്ഷത്തിലെ രോമങ്ങള്‍ ഒക്കെ ശരിക്കുകാണാം. അവളുടെ മുലകള്‍ അപ്പോഴാണു ഞാന്‍ ശ്രധിച്ചതു, എന്തൊരു വലിയ മുലകള്‍, എന്റെ അമ്മയുടെ മുലകള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടു, പക്ഷെ ഇതു അതിന്റെയൊക്കെ ഡബിള്‍ വരുന്ന മത്തങ്ങമുലകള്‍ ആണു. അതില്‍ ഒന്നുതൊട്ടാലൊ എന്നു എിക്കൊരു മോഹം തുടങ്ങി, അവള്‍ ഉണര്‍ന്നാല്‍ ഉറക്കത്തില്‍ പറ്റിയതാണെന്നു പറയം അല്ലെങ്ക്ങ്കില്‍ തന്നെ അവള്‍ തുണിയില്ലാതെ എന്റെ അടുത്തുകിടന്നതു ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലൊ. ഞാന്‍ പതുക്കെ അവളുടെ അടുത്തുപോയി ചേര്‍ന്നു കിടന്നു. അവള്‍ ഒന്നു ചരിഞ്ഞു ഉറക്കത്തില്‍ എന്റെ ഭാഗത്തേക്കു അതിെക്കു കൂടുതല്‍ സൌകര്യമായി.

അവളുടെ മുലകള്‍ എന്റെ മുഖത്തുമുട്ടുന്നു. ഞാന്‍ പതുക്കെ ഒരു മുലയില്‍ ഒന്നു ക്കിാക്കി, ല്ല രസം, ഞാന്‍ പതുക്കെ അവയില്‍ ഒന്നു പിടിച്ചു അമര്‍ത്തി, ല്ല കല്ലന്‍ മുലകള്‍ , ബലൂണില്‍ വെള്ളം ിറച്ചതുപോലെ ല്ല പതുപതുപ്പും, ല്ല മിുസവും ല്ല മ്രുദുലതയും. ആഹ എന്തു രസം, അവള്‍ ആകട്ടെ ഒന്നു അങ്ങുന്നതുപോലുമില്ല. ഞാന്‍ പതുക്കെ തടവി തടവി അവളുടെ മുലക്കണ്ണുകള്‍ തപ്പിപ്പിടിച്ചു. ഞാന്‍ അതില്‍ പതുക്കെ ക്കാന്‍ തുടങ്ങി, അതു പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതാവുന്നതുപോലെ അതിന്റെ ചുറ്റും കൊച്ചുകൊച്ചു രോമകൂപങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാന്‍ ക്കുമ്പോള്‍ അവ പതുക്കെ ഉണര്‍ന്നുവരുന്നതുപോലെ തോന്നി, കഷ്ടകാലത്തിു അവള്‍ ഉണര്‍ന്നാല്‍ എന്റെ കാര്യം പോക്കാണെന്നറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ കാമവികാരം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുതിക്കളഞ്ഞു. ജാകിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ മണവും എന്നെ വല്ലാതെ ആകര്‍ഷിച്ചു.
ഞന്‍ എന്റെ മൂക്കു കൂടുതല്‍കൂടുതല്‍ അവളുടെ കക്ഷത്തിടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ മണം മൂക്കിലെക്കു വലിച്ചുകയറ്റും.പിന്നെയും തിരികെ വന്നു അവളുടെ മുലക്കണ്ണുകളില്‍ ാക്കുകൊണ്ടു ചിത്രം വരക്കും, ഇങ്ങി കുറെകഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തും വരട്ടെ വരുന്നിടത്തുവെച്ചുകാണാം എന്ന് ഒരു ധൈര്യത്തില്‍ ഞന്‍ അവളുടെ മുലകളില്‍ പിടിച്ചു , പെട്ടെന്നു അവള്‍ ഒന്നു ഞെട്ടിയിട്ടു തിരിഞ്ഞുകിടന്നു, ഇി രക്ഷയില്ലെന്നു മസ്സിലാക്കിയ ഞാും തിരികെ കിടന്നു, അല്‍പ്പരേം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ജാകിയുടെ കൈ എന്റെ ിക്കറിു മുകളില്‍ വന്നു, അവളുടെ കൈയ്യിന്റെ സ്പര്‍ശം കിട്ടത്ത താമസം എന്റെ കുണ്ണ കയറുപൊട്ടിച്ചു ചാടാന്‍ തുടങ്ങി, എന്റെ കുണ്ണ ഇത്രയും വലുതാവുമെന്നു എിക്കു പിടിയില്ലായിരുന്നു, ‘കള്ളന്‍ കുട്ടാ ീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ വളര്‍ന്നൊ’ എന്നും ചോദിച്ചു ജാകി എന്റെ ിക്കര്‍ താഴെക്കു ഊരിക്കളഞു. എന്റെ ചൂടുള്ള കുണ്ണയില്‍ പിടിച്ചു തടവിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എിക്കാകട്ടെ കളവു കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവമായിരുന്നു. മോ… എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു ാണമാണൊ എന്റെ കൊച്ചു കള്ളക്കുട്ടാ?? ിക്കു എന്റെ മുലയില്‍ പിടിക്കണോ???

എങ്കില്‍ ഇന്നാ പിടിച്ചൊ എന്നും പറഞ്ഞു അവള്‍ എന്റെ കയ്യുപിടിച്ചു അവളുടെ മുലകളില്‍ കൊണ്ടുചെന്നു വച്ചു അവളുടെ പൂര്‍ണ്ണ സമ്മതം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്കു പിന്നെ ഞാന്‍ എന്തിു ഭയക്കുന്നു ഞാന്‍ ആര്‍തിയോടെ അവളുടെ മുലകള്‍ മാറി മാറി പിടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി എട കള്ളക്കുട്ടാ ഇങ്ങി പറ പറാ പിടിക്കാതെ കുറച്ചു മയത്തില്‍ പിടിക്കു അല്ലെങ്ക്ങ്കില്‍ വേണ്ടാ ീ ആദ്യം എന്റെ പാലു കുറച്ചു കുടിക്കു കുട്ടാ ഇന്നാടാ മോ എന്റെ മുല എന്നും പറഞ്ഞു അവള്‍ മുലയെടുത്തു എന്റെ വായില്‍ വെച്ചുതന്നു. അവള്‍ക്കെന്നൊടുള്ള ആദരവൊക്കെ പോയി പക്ഷെ എല്ലം കൂടി ഒന്നിച്ചു പറ്റുകയില്ലല്ലൊ.The post ജാനകി – Malayalam Story first appeared on Desi Sex Stories.


Read Antarvasna sex stories for free.