Aunty Madida Sex Deal Tunne Madalige Tullugalu – Kannada Story

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ ವಂದನ ಆಂಟಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ತುಣ್ಣೆ ಬದಲಿಗೆ ತುಲ್ಲುಗಳು ನಲಕ್ಕನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಆಂಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಿರುಚಿರೋ ಕಥೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ
ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಲೋ ಬೆಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೋಲೋಳಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಬಿಡು ಅಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ನಾನು ಅದೇನು ನಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದೇ. ನಾನು ಗಬರಿಯಗಿದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಂಟಿ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂಡಲು ಹೇಳಿದಳು. ಅಜ್ಜಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು ಆಗ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಸರಳ ಹಾಗೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ಕೊರಗು ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕ ಅವಳ ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಿತು ಮತ್ತೆ. ನಾನು ಸರಳಗು ಕೊಡ ಸಹಾಯ ಮದ ಬಹುದು. ಅವಳ ಜೀವನ ಕೊಡ ಸರಿಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದಳು. ಆದರು ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಸರಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ.
ನಾನು: ಸರಳ ಯಾರು
ಆಂಟಿ: ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು
ನಾನು: ಅಂದರೆ ಅಂಕಲ್ ತಂಗಿ
ಆಂಟಿ: ಹೌದು ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅಂದಳು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಮಗಳು ಮಗಳು ಅಂತಾಳೆ
ನಾನು ಸರಳ ಕಥೆ ಏನು
ಆಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಳ ದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಂಗು ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಯಗುತಿದೆ.
ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು
ಆಂಟಿ: ಲೋ ಹುಚ್ಚ. ಅಜ್ಜಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಡು. ಒಂದುವೇಳೆ ಸರಳ ಬಸರಿ ಯಾದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿನಗೆ ತನ್ನ ಜಮೀನು ಬರಿದು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟಿಕಿಸಿದಳು.
ನಾನು: ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಒಪ್ಪ ಬೇಕಲ್ಲ
ಆಂಟಿ: ಅದು ನನಗೇ ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಇದು ನನಗೇ ಕೊಡು ಅಂತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದಳು
ನಾನು: ನಗುತ್ತ ಆಂಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಚನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದೇ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದು ರಮಿಸಿದೆ. ಆಗ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದರೆ ೪ ಗಂಟೆ.
ಆಂಟಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ನಗಿ ಈದೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಳು. ಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ
ನಾನು ಓಕೆ ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ
ಆಂಟಿ ಥೋ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನನು ಕಚಿದಳು.
ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೇ.
ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೋರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತಿರ ಏನೋ ಮಾತನಾಡು ತಿದ್ದರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟೆ
ಅವಳು: ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅದರ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಅಜ್ಜಿ: ಹೇಗಾದರೂ ಮಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಅವಳು: ನೋಡೋಣ ಅಂದು ಎದ್ದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಡೆ ಬರ ತೊಡಗಿದಳು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಟಿವಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ
ಅವಳು ಬಂದು ಡೋರ್ ಲಾಕ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬೀಚ್ ತೊಡಗಿದಳು ನಾನು ನಿದಾನ ವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಬ್ಬಿ ಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಅವಳು ಓಹ್ ಕೊನೆಗೂ ಇಲಿ ಹುಲಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಚಿರೋ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅವಳ ಮೈ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಬೆರಳು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿದೆ. ಆಂಟಿ ಈಗ ಬೇಡ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬೇಗ ನಡಿ ಎಂದು.ಗ್ರೀನ್ ಕಾಲರ್ ಸಾರಿ ಹಾಕಿದಳು ಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾಚ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಆಗಿ ನೀನು ಆಕಡೆ ಇಂದ ಬಾ ಅಂದಳು.ನಾವು ಅಂಕಲ್ ಕಾರ್ ತಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋದೆವು ಅವಳು ನೈಸ್ ರೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೊ ಒಂದು ಡಬ್ಬಾ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಮತ್ತೆ ನನಗೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗು ಚಿಕನ್ ತರಲು ಹೇಳಿದಳು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಹು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯಾಗಿತ್ತು. ಟೈಮ್ ನೋಡಿದರೆ 7 ಗಂಟೆ.
ಆಂಟಿ: ಆಯಿತು ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದಳು
ನಾನು: ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಡಿದ್ದಳ ಅಂದೇ
ಆಂಟಿ: ಅವಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚುಳು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಪಾಪ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ೪-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ ತಾಳೆ. ಹೇಗಿದೆ ಆಂಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಅಂದು ಹುಬ್ಬು ಏರಿಸಿದಳು
ನಾನು ನಾಯಿ ತರ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅವಳ ಮಾತು ಕೆಳುತಿದ್ದೆ
ಆಂಟಿ: ಸರಿ ಹೋಗೋಣ
ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದೇ
ಆಂಟಿ ಕಾಮುಕ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಳು
ನಾವು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾಲ ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು ಆಂಟಿ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಗೊಂಡು.
ನಾನು ಆಂಟಿ ಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಅಂದಳು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದವು ಅದು ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದು ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟವು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ತಗೆ ದು ನೋಡಿದರೆ
ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಡುಪು ಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ತೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂದು ನಕ್ಕಳು
ನಾನು: ಓಹ್ ಕಾಂಡೊಮ್….
ಆಂಟಿ: ಥು ನಾನು ನಿನಗೆ 1 KG ವೈಯಗ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದು ನಕ್ಕಳು.
ನಾನು: ಬೆಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ ಅವಳು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿದಳು. ನಾನು ಹೋಗಿ 5 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರೆ ತಂದೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ನಾನು ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಟಿವಿ ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ತಗೆತು. ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿರುಗಿತು ಅವಳು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸೀರೆ ಹಾಕಿದಳು ತಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಹುಮುಡಿದುಕೊಂಡು
ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಕನ್ ಪ್ಲೇಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವಳು ಮಜಾ ಮಾಡು ನನ್ನನ ರಜ ಮಜಾ ಮಾಡು. ಅಂದಳು ನಾನು ಬಾ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಬಾ ಅಂದು ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿದೆ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ತಿಕ ಹಿಡಿದು ಅವಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದೇ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡು ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಕಲ್ ಬರೋದು ನಾಳೆ ಮದ್ಯಾನ ಅಂದಳು. ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕೆ ಕೂಡಿಸಿದೆ 2 ಪೆಗ್ ಹೊಡೆದು ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ 2 ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅವಳು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಡಿ ಮಲಗಿದಳು ಮತ್ತೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಡಿ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕಳೆದು ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದೆ
ಆಂಟಿ: ಮದ್ಯಾನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಳು.
ನಾನು: ಈಗ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಮೊದಲು ಅವಳ ಮೂಲೆ ಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಚಿ ಚಿಪಿದೆ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದೇ
ಆಂಟಿ: ಹಚ್……..ಅಹಹ್… ಅಂದು ನರಳಿದಳು ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಊಜಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳ ನರಳಾಟ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತು ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆರಳು ಗಳಿಂದ ಊಜುತ್ತ. ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದೇ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.
ನಾನು 2 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಆಂಟಿ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲು ಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿ ತ ಇದ್ದೇ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ .. ಅಂದು ನರಳುದಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಹೊಡೆದೆ. ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಸುಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚಿ ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಎರಡು ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತುತಿ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಅಂತ ನನಗೇ ಅನಿಸಿತು. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನು ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ.
ಅವಳ ನರಳಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅವಳು ತನ್ನ ಸೊಂಟದ ಹಾಗು ತಿಕ ದ ಸ್ನಾಯು ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಳು ಅವಳಿಗೆ Orgasm ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿತು . ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೊದಿ ತ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂಡಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ಏತ್ತಿ ಕೊಡು ತಿದ್ದಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ನರಳಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ orgasm ಆದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು ಅವಳು ನನ್ನನು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಕು ಅಂದಳು ಅವಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ನರಳಾಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ನಾನು ನನ್ನದು ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸಾ ಕಪ್ಪ ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದಳು ನಾನು ಎದ್ದೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನರಗಳು ಇನ್ನು ಬಿಗಿದು ಕೊಡಿದವು. ಅವಳು ಬತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಡಿ ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆವಳು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುತಿದಳು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಮೊಳ ಕಾಲಿ ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಚೀಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ನಾನು ಅವಳ ಜಡೆ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಆದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಯಿ ಇಂದ ಗೋ ಗೋ ..ಗೋ..ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬೆರೆತಿತ್ತು.
ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ನನ್ನ ರಸ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಡು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು. ಬಿಟ್ಟಿತು ಅವಳ ಮುಖ ಬರಿ ನನ್ನ ರಸದಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿತು. ಸಾಲ ದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳ ಮೇಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅವಳು ಎದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋದಳು. ನನಗೇ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವು. ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಆವಳು ಬಂದು. ಥು ಕತ್ತೆ ತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡೋದ ಅಂದು ನಕ್ಕಳು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ತುಣ್ಣೆ. ಬದಲಿಗೆ ತುಲ್ಲುಗಳು ಭಾಗ ಮುಗಿಯಿತು.
ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ: ಸರಳ ಬಂದಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಿತಕರ ತಿರುವು ಕಥೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ತಪ್ಪದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಓದಿThe post Aunty Madida Sex Deal Tunne Madalige Tullugalu – Kannada Story first appeared on Desi Sex Stories.


Read Antarvasna sex stories for free.