वर्षामामीची पुच्ची मारली

माझे मामा शहर मध्ये राहतात. त्यांच्या पत्नी चे नाव वर्षा आहे. मी आधी कधी मामी ला सेक्स च्या नजरेने पाहिले नव्हते, पण एक दिवस घरी मामी फरशी साफ करत होती आणि तेव्हा मी समोर च्या सोफ्या वर बसलो होतो, तेव्हा वर्षा मामी ने लाल रंगाची साडी घातली होती.
तेव्हा माझे लक्ष तिच्या कडे गेले होत्ते, तिच्या ब्लाउज चे वरचे हुक उघडले होते, पण मामी ला ते माहिती नव्हते. ती तिचे काम करत होती. मी मामी ला गपचूप पाहू लागलो होतो, आता तिची पांढरी ब्रा दिसू लागली होती. मला मामी चे नवल पण दिसत होते माझा लंड हे पाहून उभा झाला होता.
तिचे मोठे बोल पाहून मी एकदम गरम झालो होतो, मी आज पर्यंत असे बुब्स पोर्न मध्ये पाहिले होते, तेव्हा मी माझ्या मामी ला हवस च्या नजरेने पाहू लागलो होतो आणि आता मी तिला ठोकायचे स्वप्न पण पाहू लागलो होतो.
तिचे फिगर चे साईझ ३८-२६-४० होते आणि मामी ची गांड एकदम मोठी होती, ती एकदम फिट आहे आणि तिचे वय ३३ आहे.
एक दिवस मी प्लान बनवला होता, मी मामा ला फोन केला होता आणि म्हणले कि मला एक महिना कोर्स करायला तुमच्या घरी येतो आहे.
आता मामा पण हे ऐकून तयार झाले होते, दोन दिवस नंतर मी त्यांच्या घरी गेलो होतो, तेव्हा मला समजले होते कि मामा आता ४ दिवस ऑफिस टूरवर गेले होते, मामा च्या घरी फक्त दोन रूम आहेत, एक किचन आणि एक होल आहे, सर्व लोक होल मध्ये झोपत असतात.
मामी जेव्हा कपडे धुवायला जात होती तेव्हा मी खिडकी मधून तिला पहायचा प्रयत्न करत होतो. एक दिवस मी मामी च्या नंतर अंघोळ करायला गेलो होतो, तेह माझी नजर बाथ रूम वर पडली होती आणि तिच्या साडी वर गेली होती, मी तिची साडी हटवली आणि तिची ब्रा पेंटी शोधू लागलो होतो, तेव्हा मला लाल रंगाची ब्रा आणि पेंटी सापडली होती आणि मी तिची पेंटी नाका जवळ घेऊन तिचा वास घेऊ लागलो होतो.
तिच्या पुची चा सुगंध मला एकदम वेड लावत होता आणि आता मी तिच्या पेंटी चे पाणी चोकू लागलो होतो, मग मी मामी ची ब्रा माझ्या लंड वर ठेवून त्याला घासू लागलो होतो, मी माझे पाणी तिच्या पेंटी मध्ये काढले होते, दुपारी जेव्हा मामी कपडे धुवायला गेली तेव्हा मी जाणून बुजून खिडकी जवळ उभा राहून पाहू लागलो होतो.
मामी जेव्हा पेंटी धुवू लागली होती तेव्हा तिला ती चिकट लागली होती, मामी ने तिची पेंटी चा नाक जवळ घेऊन वास घेतला होता, माझी तर हालत खराब झाली होती, मग ती कपडे धुवून घरी आली होती आणि माझ्या कडे पाहून मला स्माईल दिले होते आणि आत मध्ये गेली होती, दुपारी आम्ही लोक होल मध्ये बसून टीवी पाहत होतो.
मामी – आता तुझे वय काय झाले आहे?
मी – २३
मामी – असे वाटत आहे कि तुझे आता लग्न करून टाकावे लागेल.
मी आता तिचे ऐकून घाबरलो होतो.
मी – का? काय झाले मामी?
ती – बस कर आता हा तू, जास्त सज्जन बनु नकोस, आता मी तुझ्या ज्यूस चा सुगंध घेतला आहे, माझ्या पेंटी मध्ये जेव्हा तुझा माल काढत होतास तेव्हा तुझी लाज कोठे गेली होती?
मी – सोरी मामी, पण मामा ला हे काही सांगू नका.
ती – तुझ्या मामला तर सांगावे लागेल.
मी – प्लीज मामी.
ती – चालेल नाही सांगत पण मला काही तरी त्याच्या बदली पाहिजे आहे.
मी – जे पाहिजे ते मागून घ्या मामी.
ती – मला तुझे वीर्य प्यायचे आहे.
मी – काय?
मी तर हे ऐकून एकदम विचार करू लागलो होतो, मला असे वाटत होते कि मी एक स्वप्न पाहतो आहे.
मामी आता मला एकदम हवस च्या नजरेने पाहू लागली होती, मी पण आता जाणून बुजून भोळा बनत होतो.
मामी – राम, आता तर मला पाजून दे तुझ्या लंड चा जाम.
मी – मामी तुम्ही हे काय बोलत आहे, तुम्ही माझी मामी आहे.
ती – आता तुझे भाषण बंद कर, पटकन तुझी पेंट काढ, नाही तर आता मला जबरदस्ती करावी लागेल.
मग मी माझी जीप उघडली होती, तेव्हा ती माझ्या कडे आली होती, तिने माझ्या चड्डी मध्ये हात टाकला होता आणि ती मझा लंड कुरवाळू लागली होती, माझा लंड आता खूप कडक झाला होता, आता मी एकदम मस्ती मध्ये आलो होतो, मग मी तिला माझ्या कडे ओढले होते, तिच्या ओठ वर मी कीस करू लागलो होतो, तिचे श्वास आता एकदम वाढू लागले होते, तिचे गरम ओठ मला वेड लावत होते, मग मी तिला एकदम जोर जोराने कीस करू लागलो होतो.
माझी जीभ तिच्या जीभेला घासत होती आणि आम्ही दोघे १० मिनिट कीस करत होतो, मग मी तिची साडी काढली होती, मग मी तिची ब्रा पेंटी काढून टाकली आणि तिला नागडे केले होते, मी तिला असे पहिल्या वेळी पाहत होतो, मामी चे बोल पाहून कोणी पण एकदम वेडे होऊन जाईल. तिचे ब्राऊन निपल पाहून मी तर मस्ती मध्ये आलो होतो आणि मी तिचा एक निपल तोंड मध्ये टकला होता आणि चोकू लागलो होतो.
मी – मामी आज तर तुझ्या दोन्ही दुध ला पिऊन मी मोकळे करणार आहे.
ती – अरे अजून तर सुरुवात जाली आहे अजून पुढे पुढे तुला खूप काही प्यायचे आहे.
मग मी तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो, आता तिचे बुब्स मधून दुध निघू लागले होते.
मी तिचे दुध पीत होतो आणि मला ते खूप टेस्टी वाटत होते, ती आता हाहा उऔअ इह उऊ याय या करत होती.
मग मी तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिच्या पूर्ण शरीर वर चाटू लागलो होतो, तिच्या पोट पासून माझी जिभ तिच्या कमरे ववर जाऊन थांबली होती, मग मी तर तिची पुची पाहत राहिलो होतो.
तीची काळी पुची एकदम केसाने भरली होती, मी तिची पुची कुरवाळू लागलो होतो, तिचे भोक आता मला दिसू लागले होते.
ती – राम, आता हिचा रस पिला कि तुला समजेल कि तुझी मामी काय चीज आहे, तुझा मामा पण हिला खूप वेळ चाटत तिचा रस पितो. पण आज तुझा नंबर लागला आहे, आज तू माझा पती आहेस.
मग मी हे ऐकून मामी च्या पुची वर तुटून पडलो होतो, मी तिच्या पुची वर जीभ ठेवून चाटू लागलो होतो, तिची पुची पाहून म्म्ला समजले कि तिने आधी एक वेळा पाणी काढले होते.
मग मी माझा लंड तिच्या पुची वर ठेवला होता आणि आत मध्ये टाकू लागलो होतो, मला पण आता थोडी भीती वाटत होती कारण कि आज माझे पहिले सेक्स होते.
ती – आज मला तू ठोकून दे, माझी पुची तुझ्या रस ने भरून टाक.
मग मी तिच्या पुची मध्ये थुकले होते आणि आत मध्ये हळू हळू माझा लंड टाकू लागलो होतो.
त्या नंतर एक धक्का देऊन मी तिच्या पुची मध्ये पूर्ण लंड टाकला होता.
ती आता तडफड करू लागली होती.
ती अहह य्स्य्स यस इह उह इह ओह इसी यस करत होती.
मग मी तिला जोराने शॉट मारू लागलो होतो.
आता ती जाऊन चेयर वर बसली होती आणि मागून माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकला होता आणि मी तिची गांड पण मारली होती.
ती – खरेच तुझ्या लंड मध्ये तर जादु आहे.
मग तिने मझ्या लंड चे सर्व पाणी पिले होते.The post वर्षामामीची पुच्ची मारली first appeared on Desi Sex Stories.


Read Antarvasna sex stories for free.